Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   99236.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IS-I-s-B-03568
Name   Aşezarea fortificată de la Criveşti - La Cetate
County   Iaşi
Commune   Strunga
City/Town/Village   Criveşti
Place   La Cetate (Dealul Viei)
Landmark   Aşezarea se află în marginea de sud-vest a satului (cca. 200 m), pe un picior al podişului Dealul Cetăţii.
Hydrographic landmark - name   Budei
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   locuire, agricultură
Site Class   locuire
Site Type   cetate
Site Surface   2.5 ha
State of preservation   precară / 14.04.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 14.04.2022
Last record update   14.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate  La Tène (sec. IV-III a. Chr.) geto-dacică  

Cetatea are formă ovală. În timpul cercetărilor de teren au fost descoperite fragmente ceramice ce provin de la oale borcan, strachini s.a.

 
aşezare  Eneolitic Cucuteni  

Au fost descoperite fragmente ceramice.

 
Val şi şanţ de apărare  La Tène geto-dacică  

Valul de pământ al acestei fortificaţii se păstrează pe circa 30% din lungimea sa (jumătate din latura de V-SV şi arcuirea de NV), unde are o lăţime de până la 8-10 m şi o înălţime de până la 1,5 m

 
aşezare  Epoca medievală târzie        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 1954

* ZAHARIA N.
2. evaluare de teren 1953

* CIHODARU Constantin

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1449, poz.288 [Ordin MCC] (site record source)
3. Boghian, Dumitru; Berzovan, Alexandru; Enea, Sergiu-Constantin, Cetatea getică de la Crivești (comuna Strunga, jud. Iași), Tyragetia, XI, 1, 2017, 201-206 [Publicaţie]
4. Berzovan, Alexandru, Cetăți din epoca fierului în zona nordică a podișului central moldovenesc (sec. V-III î. Hr.), Acta Musei Tutovensis, XV, Demiurg, Bârlad, 2019, 78-79, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=106079-cetati-din-epoca-fierului-in-zona-nordica-a-podisului-central-moldovenesc-sec-v-iii-i-hr--acta-musei-tutovensis--xv-2019 [Publicaţie]
5. Berzovan, Alexandru, Iron Age forts in the northern part of the Central Moldavian Plateau (5th - 3rd centuries BC), Border Guards of the Passes, from the Fortresses and the Graves. The Bronze and Iron Ages. Proceedings of The 17th International Colloquium of Funerary Archaeology Târgu Jiu, Gorj County (Romania) 4th-7th October 2018, Editura Istros a Muzeului Brăilei "Carol I", Târgu Jiu - Brăila, 2019, 46-47, https://www.researchgate.net/publication/339302470_A_Berzovan_Iron_Age_forts_in_the_northern_part_of_the_Central_Moldavian_Plateau_5th_-_3rd_centuries_BC [Publicaţie]
6. Florescu, Adrian Constantin, Cetăți traco-getice pe teritoriul Moldovei anterioare epocii Burebista-Decebal, Mega, Cluj - Napoca, 2022, 51, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=3594-cetati-traco-getice-pe-teritoriul-moldovei-anterioare-epocii-burebista-decebal [Publicaţie]
7. Zaharia, Nec., Cercetările de suprafață efectuate în Moldova în cursul anului 1954, SCIVA, VI, 3-4, București, 1955, 903 [Publicaţie]
 
 
Scroll