Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code76166.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010GL-I-m-A-02975.06
NameValul din epoca migraţiilor de la Cudalbi - Valul lui Atanaric
CountyGalaţi
CommuneCudalbi
City/Town/VillageCudalbi
PlaceValul lui Atanaric
LandmarkValul este localizat la est şi vest de Valea Gerului, la nord-est şi nord-vest de satul Cudalbi
Geomorphologycâmpie, podiş
Land utilityAgricultură, păşuni, pădure
Site Classfortificaţie militară
Site Typeval
DescriptionValul lui Atanaric, separă Câmpia Tecuciului de Podişul Covurlui şi se desfăşoară între localităţile Ploscuţeni, jud. Vrancea, pe Siret şi Stoicani pe Prut, traversând judeţul Galaţi, pe direcţia NV-SE, pe o distanţă de aproximativ 90 de km. Traseul sistemului defensiv antic urmează o direcţie de la E la V traversând Dealul Băluş şi Valea Gerului până la intersecţia cu DJ Cudalbi - Valea Mărului, schimbându-şi apoi brusc direcţia către NV pe terasa Câmpiei Tecuciului până în dreptul DJ 251 Valea Mărului - Matca.
Construită în secolul IV p. Chr., această fortificaţie, cu rol militar, prezintă un aspect interesant prin poziţia şanţului, care nu este spre nord, ca în celelalte valuri din Moldova, ci spre sud. Arheologul Radu Vulpe, pornind de la această observaţie şi bazându-se pe textul antic al lui Ammianus Marcellinus, referitor la zidul lui Atanaric, a atribuit goţilor această operă strategică.
Traseul valului poate fi urmărit pe direcţia sud-est, solul având o culoare mai deschisă şi fiind puţin mai înălţat, până la şoseaua ce face legătuara cu Valea Mărului, la Km 57,400 de la Galaţi.
NotesPe teritoriul comunei Cudalbi prezenţa valului poate fi sesizată atât în nord-vestul comunei, cât şi la nord-est. Valul este puternic aplatizat de lucrările agricole, iar prezenţa acestuia se poate observa doar în lipsa vegetaţiei. Pe traseul valului pământul are o culoare mai deschisă şi este uşor ridicat. De folos în sesizarea valului sunt şi ortofotoplanurile care oferă o imagine de ansamblu asupra traseului şi schimbărilor de direcţie a acestuia.
Site Surface Valul se întinde pe o porţiune de circa 6,6 km.
Last record update14.5.2019
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Val  Epoca migraţiilor (III î. Hr.- IV d. Hr.) neprecizată La est de şoseua Cudalbi-Valea Mărului, arheologul Mihalache Brudiu a efectuat, în anii 80 ai secolului XX, o cercetare de teren care a completat substanţial observaţiile lacunare lăsate de Radu Vulpe. Astfel, venind dinspre est spre vest, M. Brudiu consemna că valul: "după ce traversează cumpăna apelor la intersecţia cu şoseaua Băleni-Cudalbi, coboară spre Valea Rea, trece peste capătul sudic al unui interfluviu şi pe la marginea de nord a unei mlaştini din Valea Rea, şi urcă versantul vestic al acestei văi, în diagonală cu direcţia SSE-NNV, până pe creştetul Dealului Bujorăştilor, trece pe lângă o movilă din marginea drumului de care, apoi, după ce traversează interfluviul de 2 km lăţime a acestui deal, când trece pe lângă un crov cu diametrul de 80 m, începe să facă o curbă spre sud, astfel încât, la coborârea pe versantul estic al Dealului Bujorăştilor, valul are o direcţie E-V". M. Brudiu notează că apoi valul de la "baza versantului ia o direcţie de 45° spre SV, trece pârâul Bujorăştilor pe lângă capătul sudic al unui interfluviu şi urcă pe versantul vestic al acestei văi, ajungând pe Dealul Islazului (sau Dealul Părângăriei), unde valul este înalt de 30 cm şi lat de 15 m, iar şanţul este adânc de 25 cm şi lat de 7—8 m. De la acest punct, valul continuă consecvent în direcţia NE-SV, ca o dungă de sol mai deschisă, trecând peste Valea Ciungilor, apoi urcă pe un platou şi continuă în aceeaşi direcţie pe la nord de obârşia Văii Iepelor şi la sud de punctul Brebeni, trece pe Dealul Băluş sau Puţanca şi de la partea superioară a versantului Văii Satului ia o direcţie E-V". Arheologul M. Brudiu consemnează în continuare că "după ce traversează, în aceeaşi direcţie, interfluviul acestui deal, coboară pe versantul estic al văii Gerului, prin via CAP. Continuă cu aceeaşi direcţie, trece peste şesul văii Gerului, pe lîngă Fântâna lui Niculae Istrate (Melu), urcă pe versantul vestic al văii Gerului şi ajunge la şoseaua Galaţi-Tecuci, pe la 400 m nord de comuna Cudalbi".  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. diagnoză 2012 Cercetarea s-a realizat pe baza autorizației 245/2012
Name Forename Role
JUGĂNARU Gabriel 1
PARNIC Valentin 1
Institution Role
Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" din Galați 1
2. evaluare de teren 1949-1951
Name Forename Role
RADU VULPE

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1207, poz. 45 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Sit arheologic, Valul lui Atanaric, U.A.T. Cudalbi, jud. Galați [Fişă analitică]
4. Schuchhardt, C., Archäologisch-Epigraphische Mitteilungen aus Österreich-Ungarn, Wien, 1885 [Publicaţie]
5. Vulpe, Radu, Valul din Moldova de Jos, SCIVA, I, 2, 1950 [Publicaţie]
6. Vulpe, Radu, Activitatea şantierului arheologic Poiana- Tecuci, SCIVA, II, 1, 1951, 177-216 [Publicaţie]
7. Vulpe, Radu, Şantierul Poiana, SCIVA, III, 1952, 191-230 [Publicaţie]
8. Vulpe, Radu, Le vallum de la Moldavie inferieur et le "Mur" d'Athanaric, Gravenbage Mouton (extras), 1957 [Publicaţie]
9. Brudiu, Mihalache, Cercetări arheologice în zona Valului lui Athanaric, Danubius, VIII-IX, 1979 [Publicaţie]
10. Croitoru, C.2004, Fortificaţii liniare romane în stânga Dunării de Jos (secolele I - IV p. Chr.), I, Gala'i, 2004 [Publicaţie]
11. Jugănaru, Gabriel; Parnic, Valentin; Adamescu, Adrian, Raport de diagnostic arheologic. Construire instalații tehnologice de suprafață la grupul de colectare gaze 1 Cudalbi. Conductă de transport gaze de la grupul 1 Cudalbi la conducta de transport gaze existentă DN 500 Onești-Șendreni., 2013 [raport de diagnistic]