Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   176819.03
Name   Aşezarea eneolitică de la Diocheţi Rediu - Izlaz
County   Vrancea
Commune   Moviliţa
City/Town/Village   Diocheţi Rediu
Place   Izlaz
Landmark   Situl arheologic se află la aproximativ 2.500 metri nord-vest de sat, pe partea dreaptă a pârâului Zăbrăuţi.
Hydrographic landmark - name   Zăbrăuţi
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   păşune; exploatare minieră
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl se află un bot al terasei inferioare din dreapta ZăbrăuţiuluiSitul se află în lunca Zăbrăuţiului, pe un grind separat de restul terasei de un prival al acestuia. Terenul are o poziţie dominantă în lunca Zăbrăuţiului, ceea ce-i asigura vizibilitate asupra văii acestui râu, atât în amonte înspre Mănăstiora-Fitioneşti, cât şi în aval înspre confluenţa cu Siretul.
În timpul excavaţiilor mecanice au fost scoase la iveală fragmente de pereţi prăbuşiţi şi incendiaţi şi fragmente ceramice din neolitic, eneolitic, epoca bronzului şi antichitate.
Notes   Grindul şi primele depuneri arheologice au fost afectate de localnici care au exploatat nisipul şi pietrişul care constituie baza grindului.
Discoverer   Costin Croitoru, Stănică Pandrea
Date of discovery   2020
Site Surface   26,466 mp
State of preservation   precară / 13.01.2023
Natural hazards   Animale: 4 / 13.01.2023
Human risk   Afectare parţială: 3 / 13.01.2023
Ownership   privat
Last record update   13.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic (mileniul al V-lea a. Chr.) Ceramica lineară cu capete de note muzicale      
Aşezare  Eneolitic (mileniul al V-lea a. Chr.) Precucuteni / III  

A fost cercetată parţial o locuinţă incendiată.

 
locuinţă  Eneolitic (mileniul al V-lea a. Chr.) Precucuteni / III   Pereţii locuinţei erau construiţi din lemn şi lut în sistemul paiantă.  
Aşezare  Epoca bronzului Monteoru / Ic2      
Aşezare  Epoca bronzului Noua      
Aşezare  La Tène Daci      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2021

Alma Consulting PANDREA Stănică
CROITORU Costin
2. evaluare de teren 2020

Alma Consulting PANDREA Stănică
CROITORU Costin

Bibliography
1. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, Studiu arhelogic, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Movilița, județul Vrancea, Alma Consulting, Focșani, 2022 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll