Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   109782.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   MH-I-m-A-100048
Name   Biserica medievală cu contraforturi de la Drobeta Turnu-Severin - Str. Independenţei nr. 2
County   Mehedinţi
Commune   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
City/Town/Village   Drobeta-Turnu Severin
Address   Strada Independenţei nr. 2
Landmark   Biserica se află în curtea Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, pe a doua terasă a Dunării, la cca 60 de metri nord de malul fluviului, respectiv la 85 de metri vest de castru.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   terasă
Land utility   alte tipuri de exploatare
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Ruinele acestei biserici au fost descoperite în anul 1868, cu ocazia cercetărilor întreprinse din ordinul Ministerului Lucrărilor Publice, al cărui scop era acela de a identifica, în perimetrul noului oraş Turnu Severin, vestigii arheologice care ar fi putut fi protejate. Este o biserică medievală de secol XIV cu contraforţi.
Date of discovery   1868
Site Surface   cca 140 mp
State of preservation   medie / 26.01.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 26.01.2023; Inundaţii: 1 / 26.01.2023; Ploi acide: 1 / 26.01.2023; Foc natural: 1 / 26.01.2023; Incendii: 1 / 26.01.2023; Animale: 1 / 26.01.2023; Insecte: 1 / 26.01.2023; Tornade: 1 / 26.01.2023; Exces de apă în sol: 1 / 26.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 26.01.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 26.01.2023
Human risk   Demolare: 1 / 26.01.2023; Afectare parţială: 1 / 26.01.2023; Vandalism: 2 / 26.01.2023; Incendii provocate: 1 / 26.01.2023
Ownership   publică
Owner   Consiliul Judeţean Mehedinţi
Last record update   26.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (secolele XIII-XV) românească  

Biserica este orientată est-vest şi se compune dintr-o navă dreptunghiulară, cu dimensiunile interioare de 16 x 8,5 m. Zidurile navei sunt groase de 1,1 - 1,2 m şi au fost executate dintr-un emplecton de piatră de râu în amestec cu mortar de var iar la interior şi exterior cu un parament din blocuri de calcar fasonate, legate cu mortar. Absida altarului are formă poligonală, fiind prevăzută la exterior cu 6 contraforturi realizate din piatră de râu în alternanţă cu blocuri din calcar sparte. La contactul absidei altarului cu nava, pe latura de nord şi sud, se profilează la interior câte un pilon de zidărie pentru susţinerea boltei, a cărei deschidere în arc de cerc avea 3,5m. Pe latura de nord a fost adăugată ulterior o încăpere rectangulară, cu dimensiunile interioare de 3,6 mx3m. În peretele de est al acestei încăperi a fost identificată o adâncitură oblică (lucarnă) pe toată grosimea zidului. În partea de sud, pe zidul absidei au fost identificate urmele unei intrări, astupată ulterior. Interiorul acestei încăperi a fost golit integral, iar umplutura a conţinut un nivel de dărâmătură la partea superioară, alcătuit din pietre de râu, de munte şi cărămidă fragmentară, care suprapunea trei niveluri de oase umane disparate. Aceste observaţii au dus la concluzia că încăperea respectivă a fost utilizată, iniţial, drept criptă, refolosită apoi pe post de sacristiei, de la nivelul corespunzător uşii astupate. În interiorul bisericii au fost descoperite mai multe morminte. În raportul întocmit în 1868 de August Treboniu Laurian se menţionează că în cadrul săpăturilor din biserică s-a descoperit o inscripţie romană din timpul lui Gordian, blocuri de
calcar cu urme de tencuială şi pictură, precum şi o încăpere, în partea de nord, în care se aflau resturi ale unor schelete umane. De asemenea, la sud de biserică, săpăturile din 1960 au evidenţiat existenţa fundaţiei unei clădiri realizată din piatră de râu legate cu pământ, având o grosime de 0,4 m. Pe baza materialului ceramic descoperit şi a tehnicii de construcţie s- a stabilit că această clădire era romană, funcţionând în secolul al III-lea p. Chr.

Primele săpături au loc în 1868, comandate de Ministerul Lucrărilor Publice. Sunt reluate apoi în 1896 de colaboratorii lui Grigore Tocilescu, Pamfil Polonic şi J, Fakler. În 1960, Mişu Davidescu şi Radu Florescu deschid câteva sondaje în perimetrul bisericii, dezvelindu-se integral ruinele acestui monument. În acest moment se identifică planimetria monumentului şi se descriu elementele componenete. În privinţa datării bisericii cu contraforturi au fost exprimate diverse opinii, fără să existe date suficiente, care să susţină aceste ipoteze. Câteva dintre aceste informaţii, culese de-a lungul timpului, se referă, spre exemplu, la unele elemente arhitectonice de factură romanică şi gotică49, identificate în construcţia bisericii, conducând la concluzia că, momentul ridicării acestui edificiu trebuie plasat în prima jumătate a secolului al XIV-lea sau în ultimele două decenii ale aceluiaşi veac50 şi pus în legătură cu prezenţa misionarilor franciscani în regiunea Severinului, după 132151. S-ar putea admite, deci, ca moment al începutului ridicării acestei biserici, o dată ulterioară anului 1321, iar din punct de vedre al caracterului acestei construcţii de cult, posibilitatea ca, într-o primă etapă a funcţionării, aceasta să fi fost destinată oficierii slujbelor de rit catolic. Ulterior, poate după înfinţarea Mitropoliei Severinului, în anul 1370, este posibil ca biserica să fi aparţinut instituţiei de rit ortodox, perioadă care ar coincide cu modificările constatate la încăperea din nordul absidei altarului, transformată în criptă când, probabil, se anulează uşa prin care, anterior, se comunica cu altarul. Nu ştim în ce măsură, înfinţarea Episcopie catolice a Severinului, în anul 1382, a reprezentat un moment ce a determinat o schimbare a apartenenţei acestei biserici la ritul catolic. Este foarte probabil ca acest fenomen să se fi produs după 1419 când, preluarea Cetăţii Severinului de către regele maghiar Sigismund de Luxemburg (1387-1437), ar fi reprezentat un moment prielnic pentru revigorarea catolicismului în zonă, mai cu seamă că prezenţa mitropolitului ortodox la Severin, după anul 1406 nu mai este atestată documentar.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore
2. cercetare preventivă 2013

Cercetarea a precedat lucrările de restaurare.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru
3. cercetare preventivă 2010

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin CRĂCIUNESCU Gabriel
NEAGOE Marin Iulian
4. sondaj 1960

Direcția Monumentelor Istorice FLORESCU Radu
Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin DAVIDESCU Mișu
5. sondaj 1896

* FAKLER J.
* POLONIC Pamfil

Bibliography
1. Neagoe, Marin Iulian et all, Studiu istoric general. Studiu arheologic, Actualizare documentație Plan Urbanistic General pentru Municipiul Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021 [Studiu istoric] (site record source)
2. Dimitrescu, Vasile, Note asupra monumentelor, ruinelor şi locurilor însemnate istorice din judeţul Mehedinţi, Revista de Istorie, Arheologie și Filologie, I, București, 1883, 38-44 [Publicaţie]
3. Achim, Viorel, Ordinul franciscan în Țările Române în secolele XIV-XV. Aspecte teritoriale, Revista Istorică, 5-6, 7, București, 1996, https://www.academia.edu/41587132/Ordinul_franciscan_%C3%AEn_%C5%A3%C4%83rile_rom%C3%A2ne_%C3%AEn_secolele_XIV_XV_Aspectele_teritoriale_The_Franciscan_Order_in_the_Romanian_Lands_in_the_Fourteenth_Fifteenth_Centuries_Territorial_Outlook_ [Publicaţie]
4. Bărcăcilă, Alexandru, Drubeta, azi, București, 1932 [Publicaţie]
5. Cantacuzino, Gheorghe, Cetăți medievale din Țara Românească, București, 2001, 173 [Publicaţie]
6. Davidescu, Mișu, Monumente istorice din Oltenia, Editura Meridiane, București, 1964, 22-23, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=4078-monumente-istorice-din-oltenia--1964 [Publicaţie]
7. Davidescu, Mișu, Monumente medievale din Turnu Severin, București, 1969, 24-25 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll