Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   109782.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   MH-I-m-A-10046
Name   Biserica medievală de la Drobeta-Turnu Severin - Bd. Carol I
County   Mehedinţi
Commune   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
City/Town/Village   Drobeta-Turnu Severin
Address   Bulevardul Carol I nr. 6
Landmark   Situl se află în Parcul Liceului Traian, la aproximativ 150 de metri nord de malul Dunării, la est de Ogaşul Fântânilor, la cca 75 de metri sud-vest de Tribunalul Mehedinţi, respectiv 75 de metri sud-est de clădirea Colegiului Naţional Traian.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   câmpie
Land utility   alte tipuri de exploatare
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Ruinele acestei biserici au fost identificate în 1868 de August Treboniu Laurian. Scurte referiri la tehnica de construcţie a zidăriei şi un plan a fost publicat de N. Ghika-Budeşti, în 1927. Unele sondaje arheologice în perimetrul acestei biserici a efectuat Alexandru Bărcăcilă, în perioada interbelică, însă rezultatele acestora au rămas necunoscute. Descoperirea în anul 1935 a circa 200 de morminte medievale, care suprapuneau ruinele termelor romane de la Drobeta, precum şi a unui grup de circa 30 de morminte la nord de clădirea Tribunalului, în zona străzii Carol I ar putea reprezenta indicii cu privire la perioada în care a funcţionat această biserică, având în vedere că cele mai timpurii înmormântări în cimitirul aşezării medievale a Severinului se pot data în perioada secolelor al XII-lea şi al XIII-lea.
În acest sens, mica bisericuţă, ale cărei dimensiuni interioare erau de circa 12mx5m, a funcţionat cu siguranţă în secolul al XIII-lea, după cum par a dovedi şi unele informaţii documentare din perioada respectivă, redactate în cancelaria Vaticanului şi în cea a Regatului Maghiar. În primul caz este vorba de unele scrisori53 adresate de papa Grigore al IX-lea (1227-1241), în anul 1237, ordinului călugărilor dominicani, prin care aceştia erau autorizaţi să sfinţească veşmintele preoţeşti şi cimitirele din Ţara Severinului, iar cel de-al doilea caz de textul aşa numitei Diplome a cavalerilor Ioaniţi, prin care regele Maghiar Bela al IV-lea (1235-1270) ceda acestora Ţara Severinului: "cu excepţia bisericilor construite şi a celor care se vor construi în toate ţările amintite"54.Aceste documente dovedesc că în prima jumătate a secolului al XIII-lea în zona Severinului existau preoţi şi biserici în care aceştia slujeau după rit ortodox, dar exista şi o populaţie numeroasă care trebuia convertită la catolicism.
Notes   Actualmente, în perimetrul ocupat de biserica medievală nu se mai observă resturi ale zidăriei la suprafaţa solului, întrucât întreaga zonă a fost folosită pe post de groapă de gunoi, iar în ultimii 70 de ani s-a dezvoltat aici şi o vegetaţie abundentă reprezentată de diverşi arbori şi arbuşti.
Discoverer   August Treboniu Laurian
Date of discovery   1868
Site Surface   150 mp
State of preservation   grav afectat / 26.01.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 26.01.2023; Inundaţii: 2 / 26.01.2023; Ploi acide: 1 / 26.01.2023; Animale: 1 / 26.01.2023; Tornade: 1 / 26.01.2023; Exces de apă în sol: 2 / 26.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 26.01.2023
Human risk   Demolare: 2 / 26.01.2023; Afectare parţială: 4 / 09.05.2022; Vandalism: 2 / 26.01.2023; Furturi: 1 / 26.01.2023; Incendii provocate: 1 / 26.01.2023
Ownership   publică
Owner   Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin
Last record update   26.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă de înhumaţie  Epoca medievală (secolele XIII-XIV) românească      
Biserică  Epoca medievală timpurie (secolele XIII-XIV) neprecizată  

Biserica din curtea liceului Traian are o lungime interioară de 12 m şi lăţimea de 5 m. Zidăria este realizată din piatră de râu şi cărămizi legate cu mortar. Se compune dintr-un pronaos şi naos de formă dreptunghiulară şi un altar semicircular, poligonal spre exterior şi compus din cinci laturi.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2022

S-a desfășurat în perioada 1 martie - 31 august 2022. Scopul este acela de a obține informații de natură arheologică referitoare la momentul edificării monumentului de cult, perioada de funcționare, eventuale complexe funerare situate în proximitate sau interiorul bisericii, înregistrarea situației stratigrafice și colectarea tuturor materialelor de interes arheolgoic.

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin-Iulian
DINULESCU Paul Grigore
2. evaluare de teren 2020

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore
3. sondaj 1935

* BĂRCĂCILĂ Alexandru

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1684, poz.11 [Ordin MCC] (site record source)
3. Neagoe, Marin Iulian et all, Studiu istoric general. Studiu arheologic, Actualizare documentație pentru Planul Urbanisitic General al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021, 31, 75-78 [Studiu istoric] (site record source)
4. Ghika-Budești, Nicolae, Evoluția arhitecturii în Muntenia, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 53-54, XX, Ramuri, Craiova, 1927, 123-124, 15, 17, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=5872-buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-3-xx-1927 [Publicaţie]
5. Hurmuzaki, Eudoxiu, Documente privitoare la Istoria Românilor, 1, I, București, 1885, 153-155 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll