Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   109782.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   MH-II-m-A-10437
Name   Ruinele Mănăstirii Vodiţa cu hramul "Sfântul Antonie"
County   Mehedinţi
Commune   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
City/Town/Village   Drobeta-Turnu Severin
Place   Mănăstirea Vodiţa
Landmark   Situl arheologic se află pe Dealul Duhovnei, pe malul pârâului Vodiţa, pe locul fostului sat Vârciorova, în extravilanul Municipiului Drobeta Turnu Severin, la sud de Dealul Motărăţ, la graniţa dintre UAT-urile Drobeta Turnu Severin şi Ilovăţ, respectiv la 740 de metri nord de vărsarea Vodiţei în Dunăre.
Hydrographic landmark - name   Vodiţa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Situată pe malul pârâului cu acelaşi nume, mănăstirea Vodiţa, cu hramul sfântului Antonie, a fost ridicată de domnitorul Vladislav Vlaicu (1364-1377) în perioada 1370-1374, sub supravegherea şi cu munca călugărului Nicodim. Este unul din primele aşezăminte monastice cunoscute din Ţara Românească. După puţin timp călugărul Nicodim părăsea Vodiţa pentru a întemeia Mănăstirea Tismana. În documentele din ultimele decenii ale secolului al XIV-lea şi primele decenii ale secolului al XV-lea se observă că privilegiile şi daniile Tismanei sunt confirmate în acelaşi timp cu cele ale Vodiţei. Ultimul document în care se mai pomeneşte acest lucru este un hrisov dat de Radu cel Frumos la 10 iulie 1464. Apoi, între 1464 şi 1477, încetează existenţa juridică a mănăstirii Vodiţa. Izvoarele menţionează din nou Vodiţa la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. E vorba de un document din 15 iunie 1689, din care reiese că Vodiţa fusese rezidită "din temelii" de Cornea Brăiloiu, mare agă. Un alt document în care apare menţionată Mănăstirea Vodiţa este o poruncă dată la 10 martie 1705 de domnitorul Constantin Brâncoveanu în care se acordă scutiri schitului " ce iaste la Vodiţa care iaste lângă Dunăre". Această nouă etapă de folosire a lăcaşului de cult nu este una de lungă durată, mănăstira având de suferit în urma războiului austro-turc din 1716 - 1718, fiind părăsită pentru totdeauna după acel moment.
Notes   Codul RAN 109782.03 a fost pentru o perioadă greşit asociat, inclusiv în ACERA, sitului arheologic de la Schela Cladovei (109817.01 ).
Discoverer   Virgil Drăghiceanu
Date of discovery   1912
Site Surface   250 mp
State of preservation   precară / 31.01.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 31.01.2023; Inundaţii: 2 / 31.01.2023; Ploi acide: 1 / 31.01.2023; Foc natural: 1 / 31.01.2023; Incendii: 1 / 31.01.2023; Animale: 1 / 31.01.2023; Insecte: 1 / 31.01.2023; Tornade: 1 / 31.01.2023; Exces de apă în sol: 2 / 31.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 31.01.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 31.01.2023
Human risk   Demolare: 5 / 31.01.2023; Afectare parţială: 5 / 31.01.2023; Vandalism: 2 / 31.01.2023; Furturi: 1 / 31.01.2023; Incendii provocate: 1 / 31.01.2023
Ownership   proprietate publică
Last record update   31.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (secolele XIV - XVI) românească 1370 - 1377 

Biserica Vodiţa I avea plan triconc având dimensiunile 12,3 x 5,5 m. Se afla la 0,5 m sub pavajul bisericii Vodiţa II. Monumentul a fost construit din piatră de râu legată cu mortar. Zidurile aveau o grosime de cca 1 m. Se compunea dintr-un pronaos cu dimensiunile de 5,5 x 4,1 m, un naos cu abside laterale, cu deschiderea de 7,8 m şi un altar arcuit la interior şi exterior, a cărei deschidere era de 2,2 m. Între biserica Vodiţa I şi Vodiţa II este un strat de 0,4 m, fără a se identifica un nivel de dărămătură, ceea ce înseamnă că înaintea construrii bisericii Vodiţa II s-a început cu amenajarea terenului. Din punct de vedere stratigrafic se observă clar că nivelul Vodiţa II suprapune direct nivelul corespunzător perioadei de funcţionare a bisericii Vodiţa I. Biserica Vodiţa II era un monument de dimensiuni mai mari decât Vodiţa I, pe care o suprapune. Avea tot un plan triconc, cu dimensiunile de 18 x 6,25 m. Naosul avea dimensiunile de 4,4 x 6,25 m iar interspaţiul dintre aceste şi pronaosul, de dimensiuni mult mai mici (1,6 x 4,4 m), era boltit în berceau, transversal, ca şi pronaosul. Absidele sânurilor erau flancate de patru pilaştrii pe care se sprijineau arcurile de susţinere ale tamburului turlei naosului. Pe latura de sud şi vest a pronaosului a fost adăugat, ulterior, un pridvor din care se făcea accesul în biserică pe uşile prevăzute pe laturile amintite. Zidăria fundaţie bisericii a fost realizată din piatră legată cu mortar de var iar elevaţia din piatră în alternanţă cu brâuri de cărămidă; la naşterea bolţilor un rând de piatră, tăiată în biseau, alcătuia un blocaj interior. La exterior zidul avea un parament de brâuri din cărămidă aparentă şi brâuri de piatră de taille. Materialele folosite au fost piatra de râu, procurată din albia pârâului Vodiţa, care curge pe latura sudică a micului platou, unde a fost amplasată mânăstirea, blocuri de calcar şi cărămizi romane refolosite, aduse, cel mai probabil, din perimetrul anticei Dierna (Orşova) situată la circa trei kilometri distanţă. Interiorul bisericii a fost pavat exclusiv cu cărămizi romane refolosite. În naos acestea au dimensiuni de 60 cmx60cm, iar în pronaos de 40 cmx40 cm. Pentru elevaţie s-au utilizat şi cărămizi de dimensiuni mai mici, 36 cm x17 cmx17 cm şi 22 cmx33 cmx4cm, probabil, fabricate în timpul lucrărilor de construcţie a ansamblului mănăstiresc. Descoperirea unor plăci de plumb fragmentare, în colţurile exterioare ale zidurilor, au condus la concluzia că întreaga construcţie a fost placată cu plumb. Din punct de vedere al materialelor arheologice recuperate, informaţiile nu oferă posibilitatea stabilirii unor eventuale faze de construcţie sau reconstrucţie a bisericii, ale cărei ruine erau vizibile la suprafaţa solului. Gheorghe Cantacuzino menţionează că nivelul corespunzător ridicării şi funcţionării bisericii Vodiţa II, în prima fază, începutul secolului al XV-lea, ar fi avut grosimea de 0,35 - 0,4 m şi era suprapus de un nivel ce conţinea fragmente de cărămidă la partea inferioară şi mortar în partea superioară, corespunzător unei perioade în care au avut loc lucrări de refacere a edificiului, în cursul secolului al XV-lea. Ultimul nivel de funcţionare a bisericii Vodiţa II era indicat de o lentilă de mortar, suprapusă de depuneri din perioada de sfârşit a secolului al XVII-lea şi primele decenii ale celui următor, urmată de un nivel ce indica dezafectarea definitivă a edificiului. Peste această depunere urma un nivel steril, gros de circa 1m, rezultat în urma depunerilor de pământ şi piatră, aduse de viituri, în perioada secolelor al XVIII-lea şi al XX-lea.

Nu se cunoaşte cauza care a dus la încetarea funcţionării bisericii Vodiţa I şi nici o cronologie certă cu privire la momentul ridicării şi dezafectării Bisericii Vodiţa I. Virgil Drăghiceanu considera că Vodiţa I datează în prima jumătate a secolului al XIII-lea, momentul fiind pus în legătură cu activitatea de predicare a călugărilor dominicani, în Ţara Severinului, după cum o dovedesc unele documente ale cancelariei papale emise în 1237. Argumentul acestei teorii îl constituia identificarea, în absida altarului, a unui postament de zidărie, masa altarului, element caracteristic bisericilor catolice, ca de altfel şi similitudinile planimetrice cu alte monumente considerate de rit catolic din zona Severinului. Cercetările lui Gheorghe Cantacuzino au dovedit însă că Vodiţa I a funcţionat pentru scurt timp, datarea neputând fi anterioară jumătăţii secolului al XIV-lea, iar Vodiţa II ar fi fost datată la scurt timp după dezafectarea Vodiţei I, cândva în ultimul deceniu al secolului al XIV-lea.

 
Chilii  Epoca medievală dezvoltată (secolele XIV - XVI) românească  

Virghil Drăgiceanu surprinde în sondajele sale din 1912 chilii pe laturile de est şi nord al zidului de incintă.

 
Zid de incintă  Epoca medievală dezvoltată (secolele XIV-XVI) românească      
Biserică  epoca premodernă (secolele XVII-XVIII) românească 1689     
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore
2. cercetare sistematică 1970

Direcția Monumentelor Istorice CANTACUZINO Gheorghe
3. sondaj 1928

Comisiunea Monumentelor Istorice DRĂGHICEANU Virgil
4. sondaj 1912

Comisiunea Monumentelor Istorice DRĂGHICEANU Virgil

Bibliography
1. Neagoe, Marian Iulian et all, Studiu istoric general. Studiu arheologic, Actualizare documentație pentru Planul Urbanisitic General al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021, 36 - 39, 113 - 118, 2 [Studiu istoric] (site record source)
2. Cantacuzino, Gheorghe, Probleme ale cronologiei runelor fostei mănăstiri Vodița, Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 3, 22, București, 1971, 469 - 477, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=120191-probleme-ale-cronologiei-ruinelor-fostei-manastiri-vodita--studii-si-cercetari-de-istorie-veche-si-arheologie-sciva--3-22-1971 [Publicaţie] (site record source)
3. Cantacuzino, Gheorghe, Ceramica medievală descoperită la Vodița prin săpăturile din 1970, Cercetări Arheologice, III, București, 1979, 439 - 451, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=29059-ceramica-medievala-descoperita-la-vodita-prin-sapaturile-din-anul-1970--cercetari-arheologice--iii-1979 [Publicaţie]
4. Drăghiceanu, Virgil, Vodița: istoric și descriere, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1-4, V, București, 1912, 97 - 109, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=5862-buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-v-1912 [Publicaţie]
5. Simedeea, Tit, Mănăstirea Vodița. Glosă pe marginea unui document inedit, Biserica Ortodoxă Română, 1-2, LXV, București, 1947, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=56669-tit-simedrea-manastirea-vodita-glosa-pe-marginea-unui-document-inedit--buletinul-monumente-si-muzee--1-anul-i-1958 [Publicaţie]
6. Ghika-Budești, Nicolae, Evoluția arhitecturii în Muntenia, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 53-54, XX, București, 1927, 121 - 147, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=5872-buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-3-xx-1927 [Publicaţie]
7. Hurmuzaki, Eudoxiu, Documente privitoare la Istoria Românilor, I, 1887, 153 - 155 [Publicaţie]
8. Theodorescu, Răzvan, Bizanț, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale românești (secolele X - XIV), București, 1974, 298 [Publicaţie]
9. Theodorescu, Răzvan, Despre planul triconc în arhitectura medievală a sud-estului european, Itinerarii medievale, București, 1979, 114-132 [Publicaţie]
10. Davidescu, Mișu, Monumente medievale din nord-vestul Olteniei, București, 1970, 20 - 21, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=6278-monumente-medievale-din-nord-vestul-olteniei--1970 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll