Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   21365.01
Name   Situl arheologic de la Enăcheşti - Livada Şcolii
County   Bacău
Commune   Bereşti-Tazlău
City/Town/Village   Enăcheşti
Place   Livada Şcolii
Landmark   Situl este amplasat în spatele şcolii, fiind traversat de livada acesteia, în dreptul intersecţiei DJ 118 cu DJ 118B, la 400 m vest de biserica catolică, la 650 m nord de confluenţa dintre cursurile Nadişei şi Tazlăului.
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Potrivit materialului arheologic identificat în complexe, acestea se pot încadra, în special, în trei orizonturi cronologice diferite: preistorie (epoca Bronzului), epoca romană (geto-daci/carpi/carpică), ev mediu timpuriu (Dridu). Dincolo de acestea, sporadic au apărut şi materiale din Hallstatt, evul mediu târziu şi au fost identificate şi complexe contemporane.
Notes   Cea mai mare parte a sitului este dispus pe un grind lat, aflat pe şesul Enăcheştilor, parte a culoarului Tazlăului, mărginit la vest de Depresiunea Tazlăului din care fac parte dealurile Boşoteni şi Fânărişului, aflate imediat la vest de sit.
Human risk   Afectare parţială: 4 / 12.01.2022
Last record update   17.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Locuire  Epoca bronzului neprecizată      
Locuire  Hallstatt neprecizată      
Locuire  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.) carpică      
Locuire  Epoca medievală timpurie (sec. IX p. Chr.) Dridu      
Locuire  Epoca medievală târzie        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2020

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău MĂGUREANU Andrei
ISTINA Lăcrămioara Elena
PRISECARU Dănuț
PLĂCINTĂ Tiberiu-Theodor

Bibliography
1. Măgureanu, Andrei, 76. Enăchești, com. Berești-Tazlău, jud. Bacău. Punct: "Livada Școlii", Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020, București, 2021, 408-140, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6485&d=Enachesti-Beresti-Tazlau-Bacau-Livada-Scolii-2020 [Publicaţie] (site record source)
 
Site Photos

Scroll