Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101546.02
Name   Situl arheologic de la Făcău - Balta Făcău Est B
County   Giurgiu
Commune   Bulbucata
City/Town/Village   Făcău
Place   Balta Făcău Est B
Landmark   Situl se află pe malul stâng al Ilfovăţului, la aproximativ 700 metri nord-nord-est de satul Făcău, la sud de drumul comunal DC 138, pe panta dinspre cursul de apă.
Hydrographic landmark - name   Ilfovăţ
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă înaltă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Terenul de pe malul stâng al Ilfovăţului (azi Balta Făcău), în partea de la nord de satul Făcău, se prezintă vălurit, materialele din acest sit fiind recuperate pe partea superioară şi panta unui asemenea "val". Au fost identificate două aşezări, una atribuită culturii Tei şi o aşezare geto-dacică de secol II-I a. Chr. S-au recoltat şi fragmente ceramice medievale târzii.
Notes   Arheologul Raluca Kogălniceanu consideră că „această aglomerare de materiale ar putea fi cea denumită “Făcău II” în urma unei periegheze efectuate în anul 1968 de către Margareta Constantiniu şi Valeriu Leahu, însă nu corespund nici distanţa faţă de situl nr. 2, nici încadrarea culturală a materialului arheologic recoltat. Situl Făcău II din 1968 ar fi trebuit să fie la aproximativ 500 m S de situl
Făcău I (= Situl nr. 2, Făcău – Balta Făcău Est A în acest studiu) şi ar fi trebuit să aparţină epocii neolitice. Ori, aglomerarea noastră de materiale a fost identificată la aproximativ 130 m S de mormântul getic de la Situl nr. 2, iar noi nu am identificat, nici măcar la nivel sporadic, fragmente ceramice neolitice în zona aglomerării discutate aici. ”
Date of discovery   2021
Site Surface   3167 mp
State of preservation   foarte bună / 04.12.2021
Human risk   Afectare parţială: 3 / 04.12.2021
Last record update   09.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei      
aşezare  La Tène (secolele II-I a. Chr.) Geto-dacă      
descoperiri ceramice  Epoca medievală târzie        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2021

S-a desfășurat în septembrie 2021. În cursul perieghezei s-a recoltat o cantitate redusă de ceramică atribuită culturilor Tei și geto-dacă. Sporadic, au fost identificate și fragmente ceramice medievale târzii, fără a se putea afirma că este vorba de o așezare databilă în această epocă, ci, mai degrabă, de semnalarea unei prezențe din epoca respectivă. Pe lângă ceramică s-au mai recoltat fragmente de chirpici și câteva piese din silex.

Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi KOGĂLNICEANU Raluca

Bibliography
1. Kogălniceanu, Raluca, Fișă de sit arheologic nr. 3 - Situl arheologic Făcău - Balta Făcău Est B, Studiu arheologic aferent PUG-ului comunei Bulbucata, județul Giurgiu, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
2. Kogălniceanu, Raluca, Studiul arheologic aferent PUG-ului comunei Bulbucata, Planul Urbanistic General al comunei Bulbucata, județul Giurgiu, București, 2021 [Publicaţie]
3. Constantiniu, Margareta, Leahu, Valeriu, Mormânt getic în preajma Bucureştilor, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 19, 2, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1968, 203 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll