Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   57715.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CJ-I-s-A-07051
Name   Situl arheologic de la Floreşti - Cetatea Fetei
County   Cluj
Commune   Floreşti
City/Town/Village   Floreşti
Place   Cetatea Fetei
Landmark   Situl se află pe malul drept al Someşului Mic, la sud de satul Floreşti, pe vârful dealului cu acelaşi nume.
Hydrographic landmark - name   Someşul Mic
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Pe vârful acestui deal se află urmele unei cetăţi medievale care a aparţinut episcopilor de Alba Iulia şi care a fost datată în sec. XIII-XIV. Prima schiţă topografică a fortificaţiei medievale a fost realizată de K. Horedt. Ulterior, cercetările de suprafaţă efectuate în punctul respectiv au dus la depistarea unor fragmente ceramice din perioada de tranziţie la epoca bronzului (cultura Coţofeni), epoca bronzului, Hallstatt, La Tene şi epoca medievală.
Last record update   18.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului        
Aşezare  Hallstatt       CJ-I-m-B-07051.04 
Cetate  La Tène (Sec. I a. Chr. - I p. Chr.) dacică  

Deşi locuirea medievală a distrus nivelurile de locuire antice şi eventualele fortificaţii anterioare, se apreciază, pe baza amplasării geografice şi a analogiilor, că în acest loc a existat o cetate dacică. Materialul ceramic descoperit este reprezentat de ceramică lucrată cu mâna - vase-borcan, ceşti, fructiere, şi ceramica lucrată la roată, mult mai redusă cantitativ.

CJ-I-m-B-07051.03 
Aşezare  Epoca migraţiilor        
Cetate  Epoca medievală (Sec. XIII - XV)    

Cetatea medievală este construită de episcopii de Alba Iulia la sfârşitul sec. XIII şi este distrusă la începutul sec. XV. S-au identificat faze de fortificare cu val şi palisadă, zid de piatră.

CJ-I-m-A-07051.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1991-1992

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei RUSU A. A.
RUSTOIU Aurel

Bibliography
1. Crişan, I. H., Bărbulescu, M., Chirilă, E., Vasiliev, V., Winkler, I., Repertoriul arheologic al județului Cluj, Cluj, 1992, 204 [Publicaţie] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. I [Ordin MCC] (site record source)
3. Cupcea, George, Studiu Arheologic pentru reactualizare P.U.G. Com. Florești, Jud. Cluj, 2019 [PUG]
4. Rustoiu, Aurel, Ceramica dacică de la Floreşti - "Cetatea Fetei" (jud. Cluj), Revista Bistriţei, VII, 1993, 63-75, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72633-ceramica-dacica-de-la-floresti-cetatea-fetei-jud-cluj--revista-bistritei--vii-1993 [Publicaţie]
5. Rusu, A. A., Cronica cercetărilor aheologice din România, 1983-2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=637&d=Floresti-Cluj-Cetate-1983--1992 [Publicaţie]
6. Rusu, A. A., Cetatea medievală de la Floreşti (jud. Cluj) (Cercetări arheologice din anii 1990—1991), Ephemeris Napocensis, 3, 1993, 281-297 [Publicaţie]
 
 
Scroll