Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101403.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-II-m-B-15001
Name   Biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" de la Goleasca
County   Giurgiu
Commune   Bucşani
City/Town/Village   Goleasca
Landmark   Se află în partea central vestică a localităţii, la marginea drumului DJ412C lângă şcoală şi vis-a-vis de fostul CAP.
Hydrographic landmark - name   Dâmbovnic.
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Last record update   12.09.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (secolul al XIX-lea)   1817 

Biserica are plan trilobat cu pronaos, naos şi altar. Volumetria este marcată de oturlă
peste pidvor, de plan pătrat şi învelită în tablă. Separaia dintre pronaos şi naos se realizează
prin intermediul unor coloane, iar o catapeteasmă de zid separă naosul de altar.

A fost ctitorită în 1816 de Radu fost ban şi Nicolae Golescu fost hatman. Sunt atestate reparaţii şi refaceri în 1966, fapt atestat de pisania de deasupra intrării. Ultimele reparaţii au avut loc în 1999-2000.

 

Bibliography
1. Drăgan, Eugen Valeriu; Pop, Andreea, Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea monumentelor istorice și delimitarea zonelor de protecție în vederea elaborării Planului Urbanistic General al comunei Bucșani, județul Giurgiu, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Bucșani, județul Giurgiu, Giurgiu, 2018, 8 [Studiu istoric]
2. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Giurgiu, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, Giurgiu, 2016, 1427, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-GR.pdf [Baza LMI] (site record source)
 
 
Scroll