Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   165853.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-I-s-B-06675
Name   Aşezarea de la Gura Idrici - La Coşere
County   Vaslui
Commune   Roşieşti
City/Town/Village   Gura Idrici
Place   La Coşere
Landmark   Situl se află la marginea de nord-est a satului, pe ambele maluri ale pârâului Idrici.
Hydrographic landmark - name   Idrici
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Discoverer   Ghenuşă Coman
Date of discovery   1955
Site Surface   2.7 ha
State of preservation   medie / 26.05.2021
Human risk   Afectare parţială: 3 / 06.04.2021; Agricultură intensivă: 3 / 06.04.2021
Ownership   privat
Last record update   09.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic Stoicani - Aldeni     VS-I-m-B-06675.04 
Aşezare  Eneolitic Cucuteni / A  

Majoritatea fragmentelor ceramice, care aparţin culturii Cucuteni, colectate se încadrează în categoriile grosiră şi semifină. Sunt fragmente care provin de la vase de dimensiuni mari, realizate dintr-un amestec predominant de nisip şi pleavă, cu ardere bună şi culoare cărămizie.

VS-I-m-B-06675.05 
Aşezare  Hallstatt       VS-I-m-B-06675.03 
aşezare  La Tène       VS-I-m-B-06675.02 
aşezare  Epoca romană (sec. II - III)       VS-I-m-B-06675.01 
Locuire  Epoca medievală (sec. VII-XII)        
Locuire  Epoca migraţiilor Sântana de Mureş - Cerneahov  

Fragmentele încadrate în acest interveal cronologic sunt din categoria fină şi semi-fină, lucrate la roată, de culoare cenuşie.

 
 
Research
     
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de salvare 1979-1980

Cu această ocazie a fost descoperită o așezare Cucuteni și obiective datate în seclele III-IV și VIII-IX.

     
2. sondaj 1977

     
3. evaluare de teren 1976-1977

     

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2364-2365, poz. 65-70 [Ordin MCC] (site record source)
3. Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, 2018 [Fişă de sit] (site record source)
4. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate, Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Litera, București, 1980, 224 [Publicaţie]
5. Teodor, Dan Gheorghe; Maxim-Alaiba, Săpăturile arheologice de la Gura-Idrici-Vaslui, Materiale și Cercetări Arheologice, 15, 1983, 464-469 [Publicaţie]
6. Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, 2020 [Fişă de sit]
7. Maxim-Alaiba, Ruxandra, Săpăturile arheologice din așezarea de la Gura Idrici, secolele VII-IV (Jud. Vaslui), Acta Moldaviae Meridionalis, III-IV, Vaslui, 1981-1982, 81-97 [Publicaţie]
 
 
Scroll