Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160537.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05798
Name   Aşezarea romană de la Horia - La Baraj (Muchea lui Găzaru)
County   Tulcea
Commune   Horia
City/Town/Village   Horia
Place   La Baraj
Landmark   Aşezarea se află la 2,5 km nord-vest de sat, pe terasa de vest a pârâului Taiţa, în zona sud-vestică a barajului, la N se află drumul de acces al barajului Horia.
Hydrographic landmark - name   Taiţa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   depresiune
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Zonă protejată
Site Surface   15 ha
State of preservation   precară / 14.09.2022
Natural hazards   Animale: 3 / 14.09.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 14.09.2022; Vandalism: 4 / 14.09.2022; Furturi: 4 / 14.09.2022; Incendii provocate: 1 / 14.09.2022
Ownership   privat
Last record update   14.09.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  La Tène târziu (sec. I a. Chr. - I p. Chr.)    

A fost descoperită ceramică lucrată la mână dar şi fragmente de importuri elenistice.

 
Aşezare  Epoca romană (sec. II-IV p. Chr.) neprecizată      
villa rustica  Epoca romană (sec. II-IV p. Chr.)    

Sistemul defensiv al vilei a fost distrus de intervenţii prilejuite de realizarea barajului. Villa rustica a fost descoperită în anul 1971 şi cercetată în cadrul unei cercetări arheologice de slavare. Din planurile publicate de V.H. Baumann reiese că a fost cercetată o suprafaţă de cca. 900 de mp.
În zona actualului canal deversor şi în imediat sa apropiere au fost descoperite numeroase fragment ceramice romane timpurii, materiale de construcţie şi pietre fasonate.
Cronologia vilei prezintă o fază distinctă – sec. II p.Chr. (posibil Hadrian) – sec. III p.Chr.; a doua fază, discutabilă, se înscrie sec. IV p.Chr.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2015-2016

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea NUȚU George
MICU Cristian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STAN Diana
2. cercetare preventivă 2005

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea BAUMAN Victor H.
NUȚU George

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2261, poziția 161, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [Ordin MCC]
2. Baumann, Victor Henrich, O villa rustica la NV de satul Horia (judeţul Tulcea), Buletinul Monumentelor Istorice, 4, 1972, 45-52 [Publicaţie]
3. Mitrea, Bucur, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Populara Română, Studii și cercetări de istorie veche, XV, 4, 1964, 576-577 [Publicaţie]
4. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 8, poziția A0090-0091, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
5. Baumann, Victor Henrich, Horia - Baraj, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Munteanu, M.; Ocheşanu, R.,, Descoperiri monetare în satele din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.), Pontica, VIII, Constanţa, 1975, 175-213, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCY254ZmFqemJsNWM/view?resourcekey=0-tTP4Fe3zM_c2ruRZONhytA [Publicaţie] (site record source)
7. Nuțu, George, 2016 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll