Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   162577.01
Name   Situl arheologic de la Igeşti - Scândureni
County   Vaslui
Commune   Blăgeşti
City/Town/Village   Igeşti
Place   Scândureni
Landmark   Situl se află la 500 m nord de localitate, pe partea dreaptă a pârâului Lişcov, pe un promontoriu.
Hydrographic landmark - name   Lişcov
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Localizarea sitului arheologic a fost realizată prin compararea Hărţii Topografice a României, scara 1:25.000 cu harta redată în lucrarea „Statornicie şi Continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui”, realizat de către Coman Ghenuţă.
Discoverer   Ghenuţă Coman
Date of discovery   1977
Human risk   Afectare parţială: 4 / 26.11.2021
Last record update   09.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Protocucuteni / Stoicani-Aldeni  

 
 
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A2  

A fost descoperit un cuptor de ars ceramică şi multe fragmente ceramice.


 
Necropolă  Epoca migraţiilor (sec. IV-V p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov  

Au fost observate morminte ale unor defuncţi îngropaţi cu capul spre vest.


 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 2007      
2. periegheză 1977 * COMAN Ghenuță

Bibliography
1. Rotaru, Marin; Chiriac, Laurențiu; Onel, Cristian; Varvara, Florin; Ursachi, Laurențiu, Săpăturile arheologice de la Igești - „Scândureni”, comuna Blăgești, juțul Vaslui (Campania 2007), Acta Moldaviae Meridionalis, XXVIII-XXIX, Vaslui, 2007-2008, 12-23 [Publicaţie] (site record source)
2. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate, Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, București, 1980, 76-77 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll