Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160699.42
Name   Aşezarea gumelniţeană de la Luncaviţă - La Cioara (Lta 34)
County   Tulcea
Commune   Luncaviţa
City/Town/Village   Luncaviţa
Place   La Cioara
Landmark   Situl se află în intravilan, în partea de est a localităţii.
Geomorphology   deal
Land utility   locuire, agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   În 1975, El. Lăzurcă a iniţiat în acest sit, printr-un mic sondaj, seria săpăturilor de salvare în aşezările aparţinând culturii Gumelniţa de pe teritoriul judeţului Tulcea. Dimensiunile secţiunii trasate cu acest prilej au fost de 17 × 1,50 m. Potrivit afirmaţiilor cercetătoarei, doar pe 5 m din lungimea totală s-a putut realiza o "cercetare riguroasă". Din păcate, în acest context, nu au putut fi luate în considerare decât observaţiile făcute pe o mică porţiune din suprafaţa cercetată, cea mai mare parte din zona sondată fiind inclusă în spaţiul afectat de ploile din anii 1970 şi 1972 care au distrus, se pare, o parte importantă a aşezării. Deşi a fost identificat un strat cultural având o grosime de 1,55 m, nu s-a individualizat nici un complex arheologic cu materiale aparţinând culturii Gumelniţa. Autoarea cercetării a remarcat bogăţia materialului ceramic adunat, care ar fi oferit în opinia sa date noi privind prezenţa comunităţilor culturii Gumelniţa în nordul Dobrogei, insuficiente însă pentru a se putea spune cu certitudine că locuirea din punctul amintit ar fi dăinuit de-a lungul întregii evoluţii a culturii. Aceeaşi cercetătoare a publicat o notă asupra unui vas zoomorf, descoperit întâmplător în acelaşi loc, în anul 1970. Într-un studiu consacrat uneltelor şi armelor litice din colecţiile. Muzeului de Istorie şi Arheologie din Tulcea, apărut ulterior, au fost analizate micro- şi macroscopic (observaţii asupra structurii, texturii şi compoziţiei mineralogice a rocilor) un topor şi o cute înregistrate în punctul La Cioara, ambele atribuite culturii Gumelniţa. Materialele arheologice au fost amintite şi în cadrul unei lucrări de sinteză asupra epocii neo-eneolitice în Dobrogea.
Notes   Situl este grav afectat pe întreaga suprafaţă de locuirea din zonă. Amenajarea fundaţiilor diferitelor clădiri a contribuit în mare măsură la distrugerea stratului arheologic
Discoverer   Lăzurcă El.
Date of discovery   1975
State of preservation   grav afectat / 07.04.2020
Human risk   Demolare: 5 / 07.04.2020; Afectare parţială: 5 / 07.04.2020; Agricultură intensivă: 5 / 07.04.2020
Ownership   privat
Owner   privat
Last record update   05.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Gumelniţa  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012 ICEM TulceaMICU Cristian
AILINCĂI Sorin
MIHAIL Florian
STĂNICĂ Aurel
COSTEA Iuliana
DIMA Ligia
MOCANU Marian
IACOB Mihaela
PARASCHIV Dorel
PANAIT Valentin
2. sondaj 1975 * LĂZURCĂ Elena

Bibliography
1. Micu, Cristian; Ailincăi Sorin; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel, Studiu Istoric și arheologic comuna Luncavița, 2012 [PUG] (site record source)
2. Lăzurcă, Elena, Raport asupra cercetărilor arheologice realizate în localitatea, punctul „La Cioara”, manuscris aflat în arhiva ICEM Tulcea, 1975 [Document de arhivă]
3. Lăzurcă, Elena, Un vas zoomorf gumelniţean descoperit la Luncaviţa, Peuce, 6, 1977, 19-22 [Publicaţie]
4. Lăzurcă, Elena, Noi date obţinute în urma analizelor de laborator asupra uneltelor şi armelor litice din colecţia Muzeului din Tulcea, Peuce, 9, 1984, 281-291, 649-658 [Publicaţie]
5. Hașotti, P.; Lăzurcă, Elena, Civilizaţii pretracice în Dacia Pontică, SympThrac, 7, 1989, 39-48 [Publicaţie]
6. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Carozza, L.; Florea, M., Câteva observații asupra unor situri eneolitice din zona de nord a Dobrogei, Peuce S.N., 7, 2009, 7-48 [Publicaţie]