Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   153302.01
Name   Aşezarea neo-eneolitică de la Merenii De Jos - MER 011
County   Teleorman
Commune   Mereni
City/Town/Village   Merenii De Jos
Place   MER 011
Landmark   Aşezarea se află pe terasa de E a Vâlcelei lui Ciucan, respectiv pe malul drept al acesteia, la aproximativ 1,8 km SSV de biserica din Merenii de Jos, 2,3 km SSE de biserica din Merenii de Sus şi 540 m V de DJ 601 D.
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Discoverer   P. Mirea, I. Torcică
Date of discovery   2022
Site Surface   150 x 240 m
Last record update   18.07.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Neo-eneolitic    

Au fost descoperite fragmente ceramice cu pleavă în pastă, fragmente de chirpici ars, o herminetă, un fragment dintr-o râşniţă de piatră, segmente de lamă (unul armătură pentru seceră), răzuitor şi aşchii de silex.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2022

Muzeul Județean Teleorman MIREA Pavel
TORCICĂ Ion

Bibliography
1. Mirea, Pavel; Torcică, Ion, 2022 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll