Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   85083.04
Name   Aşezarea hallstattiană de la Mihăileni - Veresmart
County   Harghita
Commune   Mihăileni
City/Town/Village   Mihăileni
Place   Veresmart (Kicsi-erdő)
Landmark   Situl arheologic se află la marginea nordică a satului Mihăileni, în vecinătatea nordică a pârâului Racul şi cel vestic al căii ferate, la locul numit, astăzi, Kicsi-erdő (în traducere pădurea mică), la poalele Dealului Cad, pe o "terasă", înaltă de 3-4 m faţă de lunca pârâului şi cu o înclinaţie în direcţia sudică.
Hydrographic landmark - name   Racul
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Pe partea estică situl a fost afectat (0,2ha) de o exploatare de piatră/pietriş?, probabil sau în aceleaşi timp cu construirea căii ferate, iar pe ceea sudică de pârâu, pe o suprafaţă de cca. 0,2 ha, amintit şi în publicaţia din 1967. Astăzi pârâul se află la cca. 30-60 m de marginea sudică a sitului, fiind deviat la sfârşitul anilor '80.

Pe suprafaţa arată a sitului (peste 90%) se pot aduna chirpici şi fragmente ceramice din epoca bronzului şi din prima (?) şi a doua epocă a fierului. Nu s-a identificat urme de reducere a minereului de fier.
Notes   Extinderea sitului în direcţia V-NV trebuie revizuită. Cu ocazia perieghezei suprafaţa fiind folosit ca fâneaţă şi ici-colo în pământul mişcat de rozătoare s-a mai găsit mici bucăţi de fragmente ceramice.

Identificarea amplasamentului cu situl arheologic Mihăileni – Veresmart, având codul RAN 85083.04 nu este fără echivoc. Toponimul “Veresmart” în ziua de azi nu este cunoscut, existând numai Veres-oldal şi Veres-kert, poziţionânduse la cca. 200-300 NE de prezentul amplasament. Triunghiul format de pârâu şi calea ferate, amintită în bibliografie, se potrivesc pe amândouă locaţii, cât şi eroziunile cauzate de pârâu, însă la locul Veres-oldal (parţial locuit) cu ocazia perieghezei nu am identificat material arheologic . Descoperirile publicate (1 fusaiole, 1 roată de car din lut,şi 2 fragmente ceramice) nu s-a putut identifica în depozitul muzeului din Miercurea-Ciuc, de-şi există mai mult înscrieri în inventar, din această localitate şi perioadă.
Menţionăm că în Repertoriul arheologic al judeţului Harghita la poziţia 428 este adăugat şi perioada dacică la descoperiri, pe baza unei referinţe bibliografice, care nu se referă la acest sit şi amplasament, ci la unul din vatra satului.
Date of discovery   înainte de 1967
Site Surface   2,06 ha
State of preservation   bună / 06.01.2022
Human risk   Afectare parţială: 2 / 06.01.2022
Last record update   06.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Hallstatt neprecizată  

 
 
Aşezare  La Tène neprecizată  

 
 
Aşezare  Epoca bronzului (mileniul al III-lea-al II-lea a.Chr.) Wietemberg  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2018 Direcția Județeană de Cultură HarghitaKOSZA Antal

Bibliography
1. Cavruc, Valeriu, Repertoriul arheologic al judeţului Harghita, Carpații Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 2000, 152 [Repertoriu] (site record source)
2. János Páll; Kóvacs, Dionisie, Periegheză arheologică în Bazinul Ciucului, Studii și Materiale, II, Târgu Mureș, 1967, 42-52 [Publicaţie]
 
 
Scroll