Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   32928.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BN-I-s-A-01377
Name   Situl arheologic roman de la Orheiu Bistriţei - Vatra satului
County   Bistriţa-Năsăud
Commune   Cetate
City/Town/Village   Orheiu Bistriţei
Place   Vatra satului
Landmark   Castrul este amplasat pe o terasă joasă, în stânga văii Budacului, la marginea de vest a localităţii. Latura de est a castrului este acoperită de cimitirul actual, iar cea de vest de clădirea bisericii, şcolii şi mai multor case şi anexe gospodăreşti.
Hydrographic landmark - name   Budac
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare militară; aşezare civilă
Notes   Pe latura castrului se ridică biserica fostă evanghelică şi şcoala.
Date of discovery   1876, 1957
Site Surface   cca. 6,5 ha
State of preservation   medie / 18.03.2018
Human risk   Demolare: 3 / 18.03.2018; Afectare parţială: 4 / 18.03.2018
Last record update   24.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
arme / topoare Eneolitic neprecizată      
Castru  Epoca romană (sec. II - III p. Chr.) romană  

Castrul a avut laturile de 224x 158 m, orientat cu porta praetoria spre vest. Zidul de incintă, în prezent demantelat aproape complet, era precedat de un şanţ săpat în forma V. În interiorul castrului, a fost decopertată clădirea praetorium-ului şi parţial principia. Garnizoana staţionată în castru a fost identificată a fi cohors I Flavia Hispanorum miliaria. Castrul a avut o fază de lemn, urmată de faza de piatră.

Pe teritoriul castrului au fost identificate şi materiale din bronzul târziu (cultura Noua) şi Ha timpuriu, fără a se remarca un nivel preistoric continuu.

BN-I-m-A-01377.01 
Aşezare civilă (vicus)  Epoca romană (sec. II - III p. Chr.)    

Pe aceeaşi terasă cu fortificaţia romană, la 2-300 m est şi sud-est se pot observa materiale romane, în grădinile şi pe loturile de cultură. În cadrul săpăturilor din 1957-1960 au fost efectuate mai multe sondaje în jurul castrului. La sud-est a fost secţionat drumul roman şi în jur urme romane (ceramică provincială romană şi dacică). În dreapta râului, la piciorul pantei dealului Pietros, cu 600 m NV, a fost săpat un cuptor de ars cărămidă.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2021

623/5.11.2021

Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud - Bistriţa ZĂGREANU Radu
2. cercetare sistematică 1957-1960

Institutul de Istorie din Cluj al Academiei Române MACREA M.
PROTASE D.
Muzeul din Bistriţa WAGNER Gh.
DĂNILĂ Șt.

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.703 [Publicaţie] (site record source)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 259, poz. 236-238 [Ordin MCC] (site record source)
4. Protase, Dumitru, Castrul roman de la Orheiu Bistriței, Accent, 2008 [Publicaţie]
5. Gaiu, Corneliu, 2011 [Fişă de sit]
6. Protase, Dumitru, Castrul roman de la Orheiu Bistriţei, Revista Bistriţei, XXI-1; anul 2007; subtitlu: Arheologie, Accent, Cluj-Napoca, 2007, 93-111, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72463-castrul-roman-de-la-orheiu-bistritei--revista-bistritei--xxi-1-2007 [Publicaţie] (site record source)
7. Zăgreanu, Radu, 2021 [Fişă de sit]
 
 
Scroll