Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code62547.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CT-I-s-A-02719
NameSitul arheologic de la Ostrov - Ferma 4 (Durostorum)
CountyConstanţa
CommuneOstrov
City/Town/VillageOstrov
PlaceFerma 4 (Regie)
LandmarkSitul este amplasat paralel cu şoseaua Bucureşti-Călăraşi-Constanţa în dreptul km 132,100 la aproximativ 150 m S de malul braţului Ostrov al Dunării.
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare şi necropolă
DescriptionSitul arheologic de la Ostrov-Ferma 4 este un sit arheologic pluristratificat cu vestigii datând din perioada romană, perioada romană târzie şi Evul Mediu Timpuriu. Strâns legată de aşezarea romană de la Durostorum, aflându-se la 3,5 - 4 km vest de castrul roman, prezintă clădiri de mari dimensiuni cu o foarte probabilă utilitate publică cât şi un edificiu termal. În cadrul sitului au mai fost descoperite cuptoare de ars ceramica sau materiale de construcţie, o necropolă romană târzie cât şi locuinţe şi cuptoare medievale.
Date of discovery1990
Site Surface 200.000 mp
State of preservationmedie / 11.11.2009
Ownershippublic şi privat
Last record update15.9.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
cuptor  romană (secolul al II-lea) romană Cuptorul are o formă dreptunghiulară (2,68 x 2,35 m) iar pereţii de coacere sunt construiţi din lut cruţat. (păstraţi pe o înălţime de 0,80-1,00 m, grosime 0,20-0,35 m). Sola este construită din material tegular şi este sprijinită pe trei arcade.  
cuptor  Epoca medievală timpurie (secolele X-XI)   Are un diametru de 1,3 m. Este construit folosindu-se de zidul Z1/SII. Fundul cuptorului şi gura de alimentare sunt realizate din fragmente tegulare, aşezate neregulat. Pereţii sunt realizaţi din lut ars. Avea o utilitate casnică.  
cuptor  romană romană 19 cuptoare pentru ars ceramica sau pentru materiale de construcţie  
Aşezare  Epoca romană (sec.II-IV) neprecizată Canabele castrului Durostorum CT-I-m-A-02719.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele X-XI) neprecizată Până în 2007, la sud de edificiul termal şi la nord de cea de-a treia clădire au fost identificate urme de locuire datât din secolele X-XI.  
moneda     Au fost descoperite monede otomane.  
Necropolă  Epoca romană (sec. II-IV) romană   CT-I-m-A-02719.03 
Aşezare  Epoca romană târzie neprecizată    
necropola  Epoca medievală timpurie (secolele X-XI)     CT-I-m-A-02719.01 
Terme  romană (II-IV p. Chr) romană Termele au orientarea SSE-NNV şi ocupă o suprafaţă de 500 metri pătraţi. Edificiul este compartimentat în şase camere, trei dintre acestea prezentând sistem de încălzire cu hipocaust. Unele ziduri au fost demantelate până la nivelul fundaţiei. Au fost identificate trei faze de locuire. În partea de nord a edificiului a fost identificat un pavimentum ocupând o suprafaţă de 72 de metri pătraţi şi care făcea parte probabil din palaestra.  
Horreum  romană (secolele II-IV) romană Clădire situată la 10 metri nord de edificiul termal. Clădirea are o suprafaţă de 115 metri pătraţi şi este orientată SSE-NNV. Au fost identifizate două faze de locuire. In situ au fost descoperite peste 10 vase de provizii şi o cantitate considerabilă de material ceramic lucru ce a determinat cercetătorii să emită ipoteza identificării unui horreum. La est de clădire au fost identificate două conducte de apă. 39 de tuburi ceramice prezentau ştampila Legiunii a XI-a Claudia.  
Clădire  Epoca romană (sfârşitul secolului al III-lea - începutul secolului al IV-lea) romană Clădirea este un edificiu monumental de mari dimensiuni (aproximativ 600 metri pătraţi).Este orientată WSW-ENE şi localizată la nord de edificiul termal. Prezintă o intrare cu portic de mari dimensiuni. Este multicompartimentată şi prezintă numeroase baze de coloană. Prezintă şi patru bazine pentru colectat apa de tip impluvium. Conţine numeroase fragmente de spolia aparţinând edificiului termal. Clădirea este datată la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea, în ultima fază de locuire a aşezării.  
Necropolă  romană târzie (secolul al IV-lea) romană La sud de edificiul termal şi nord clădirile aflate în proximitata termelor s-a descoperit o necropolă de înhumaţie datând din IV-lea p. Chr.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2018 t Cercetările arheologice din campania 2018 (nota 73) au continuat în Sectorul Cartier Terme şi s-au concentrat în zona nordică a edificiului nr. 3, atât pentru surprinderea limitelor acestui edificiu, cât şi pentru identificarea legăturii dintre zona clădirii termale/edificiului nr. 3 cu zona edificiului nr. 2. Dat fiind faptul că cercetările asupra acestuia din urmă au fost întrerupte în anul 2005, cercetarea s-a desfăşurat în suprafeţele deschise anterior, respectiv C21-24, situaţia impunând şi desfiinţarea unor martori stratigrafici (C21-C22, C1/SII-C24, SIM-C23, C1-C2/SII, C2-C3/SII, C3-4/SII). Pentru finalizarea cercetării zidului apărut în campania precedentă, dar şi pentru continuarea cercetării, au mai fost trasate trei secţiuni noi (C25-27, în cea din urmă a fost îndepărtat doar stratul vegetal).
Name Forename Role
TARBĂ Claudia 3
APOSTOL Virgil 2
DAMIAN Paul 1
BÂLTÂC Adela 1
PARASCHIV-GRIGORE Eugen 1
Institution Role
Muzeul Naţional de Istorie a României 1
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti 2
Universitatea din București 3
2. sistematică 2017 Cercetările din campania 2017 au continuat în Sectorul Cartier Terme având ca obiective generale surprinderea unor detalii planimetrice și stratigrafice ale zonei de nord a edificiului nr. 3, precum și relația dintre cele trei clădiri identificate anterior în acest sector. Astfel, cercetarea s-a efectuat în casetele C21-24 deschise în campaniile anterioare, fiind desființate porțiuni din unii martori stratigrafici (SIM-C23/caroul c-d, C21-22, carourile 1-3, C22-23, carourile 1-4 și C1/SII-C24).
Name Forename Role
BÂLTÂC Adela responsabil
DAMIAN Paul responsabil
PARASCHIV-GRIGORE Eugen membru
APOSTOL Virgil membru
Institution Role
IAB 1
MNIR 3
3. cercetare sistematică 2016 Cercetările din campania 2016 (73) au continuat în Sectorul Terme având ca obiective generale surprinderea unor detalii planimetrice şi stratigrafice ale zonei de nord a edificiului nr. 3, de asemenea şi relaţia dintre cele trei clădiri identificate anterior în acest sector. Astfel, cercetarea s-a efectuat în casetele C22-23 deschise în campaniile anterioare, au fost desfiinţate porţiuni din unii martori stratigrafici (C22-23 carourile 3-7 şi C23-C4/SII) şi a fost trasată o nouă secţiune (C 24 - 4 m × 10 m).
Name Forename Role
DAMIAN Paul responsabil științific
BÂLTÂC Adela membru colectiv
PARASCHIV-GRIGORE Eugen membru colectiv
APOSTOL Virgil membru colectiv
Institution Role
IAB 1
MNIR 3
4. cercetare sistematică 2013
Name Forename Role
DAMIAN Paul responsabil științific
BÂLTÂC Adela membru colectiv
PARASCHIV-GRIGORE Eugen membru colectiv
PARASCHIV-GRIGORE Ioana membru colectiv
APOSTOL Virgil arhitect
Institution Role
MNIR 5
5. cercetare sistematică 2012 Cercetările din anul 20131 au continuat în sectorul I Thermae, având ca obiective generale surprinderea unor detalii legate de edificiul nr. 3 şi relaţia acestuia cu edificiul nr. 2, precum şi în legătură cu limita de N şi E a edificiului nr. 3. Astfel, cercetarea s-a efectuat în suprafeţele deja deschise în anii precedenţi, respectiv în suprafeţele C21-22 şi într-o suprafaţă nou deschisă, C23. Pentru surprinderea unor detalii au fost desfiinţaţi martorii dintre suprafeţele C19 şi C21, C21 şi C22 (în dreptul carourilor 1-8), respectiv martorii carou 9 din casetele C21 şi C22.
Name Forename Role
DAMIAN Paul responsabil științific
BÂLTÂC Adela membru colectiv
PARASCHIV-GRIGORE Eugen Marius membru colectiv
ȘTIRBULESCU Christina membru colectiv
APOSTOL Virgil membru colectiv
PARASCHIV-GRIGORE Ioana membru colectiv
Institution Role
MNIR 6
6. cercetare sistematică 2011 În campania 20111 au continuat cercetările în sectorul I Thermae, având ca obiective generale stabilirea relaţiei dintre cele două edificii identificate anterior, precum şi surprinderea limitelor nordice ale edificiului nr. 3. Astfel, cercetarea s-a efectuat în suprafeţele deja deschise în anii precedenţi, respectiv în suprafeţele C 17, C 19, la Est C 8, C 9 şi C 20, precum şi prin deschiderea unei noi suprafeţe (C 21). Pentru surprinderea unor detalii legate de limita de Est şi Sud a edificiului termal, precum şi ale unor elemente stratigrafice între cele două edificii, au fost desfiinţaţi martorii dintre suprafeţele C 8 şi C 9, C17 şi C 3/C 4.
Name Forename Role
BOEVA-KANCHEVA Dragomirna 2
MUȘEȚEANU Crișan 1
DAMIAN Paul 1
BÂLTÂC Adela 1
ȘTIRBULESCU Christina 1
APOSTOL Virgil 1
PARASCHIV-GRIGORE Eugen Marius 1
PARASCHIV-GRIGORE Ioana 1
Institution Role
Muzeul Național de Istorie a României 1
Muzeul Dunării de Jos 2
7. cercetare sistematică 2005 16 Cercetarea din această campanie, desfăşurată numai în sectorul I Thermae, s-a concentrat asupra celor trei complexe identificate anterior aici (edificiul termal, un nou edificiu— nr. 35 şi, posibil o nouă clădire conturată la S de edificiul termal), precum şi asupra necropolei de sec. IV (care suprapune partea vestică a edificiului termal, dar şi a edificiului nr. 3), având drept obiective elucidarea unor probleme de ordin stratigrafic ale edificiului termal şi relaţia acestuia cu noile complexe identificate.
Name Forename Role
DAMIAN Paul 2
BÂLTAC Adela 2
NEDELCU Nicoleta 2
ELEFTERESCU Dan 2
APOSTOL Virgil 2
DIMA Mihai 2
MUŞEŢEANU Crişan 1
Institution Role
MNIR 1 1
MDJ Călăraşi 2
8. cercetare sistematică 2004 În sectorul Cuptoare s-a continuat cercetarea atelierului ceramic A1 precum și S I C. S-a mai descoperit două noi cuptoare pentru ars ceramica. S-a început cercetarea sistematică a perimetrului dintre șoseaua națională Ostrov-Constanța și brațul Ostrov al Dunării. Sondajul trasat a pus în evidență limita de vest a unui edificiu, cu o lungime de 12 m. Acest edificiu se compartimentează, deocamdată, în două încăperi (A şi B) conturate şi o amenajare de tip termal (bazin), probabil în interiorul unei a treia încăperi (C), ale cărei laturi deocamdată nu au fost evidenţiate. În zona centrală a așezării de la Ferma 4 a fost trasată o secțiune prin care s-au surpins un nivel aparținând epocii romane, un zid orientat N-S și o groapă medievală, datată între secolele X-XI. În Punctul de Trecere al Frontierei s-au desfășurat săpături de salvare în urma cărora au fost descoperite trei morminte de inhumație, datând din secolele X-XI.
Name Forename Role
MUŞEŢEANU Crişan responsabil
DAMIAN Paul
BÂLTÂC Adela
ŞTIRBULESCU Christina
BOCAN Ionuţ
APOSTOL Virgil
NEDELCU Nicoleta
OLOGU Anişoara
BOTTEZ Valentin
ELEFTERESCU Dan
DUMITRU George
Institution Role
MINAC organizator
MNIR organizator organizator
MDJ Călăraşi organizator organizator
UO Constanţa partener
FIB partener partener
9. cercetare sistematică 2001
Name Forename Role
DAMIAN Paul responsabil
BÂLTÂC Adela membru
APOSTOL Virgil membru
ELEFTERESCU Dan membru
DINCĂ Marius membru
CLEŞIU Sorin membru
NICULESCU Vlad membru
Institution Role
MNIR 1
MDJ Călăraşi 2
U Bucureşti 2
10. cercetare sistematică 2000 În zona centrală s-au desfășurat săpături sistematice în Sectorul 1 Thermae și sectorul 2 Edificiul 2.
Name Forename Role
DAMIAN Paul responsabil
BÂLTÂC Adela membru colectiv
ŞTIRBULESCU Christina membru colectiv
ELEFTERESCU Dan membru colectiv
Institution Role
MNIR 1
MDJ Călăraşi 2
UAIM Bucureşti 2
U Bucureşti 2

Bibliography
1. Muşeteanu, Crişan; Elefterescu, Dan, Lampes á estampille de Durostorum, DaciaNS, 24, 1980, 126-127 [Publicaţie]
2. Muşeteanu, Crişan, Bijuterii romane la Durostorum, Studii și cercetări de istorie veche, 1, 33, 1982, 125-129 [Publicaţie]
3. Muşeteanu, Crişan, Ateliers céramiques de Durostorum, DaciaNS, 29, 1985, 147-151 [Publicaţie]
4. Vertan, A.; Custurea, Gabriel, Descoperiri monetare în Dobrogea (I),, Pontica, XII, Constanţa, 1979,, 229-246 [Publicaţie]
5. Damian, Paul, Durostorum, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
6. Damian, Paul, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 222-223, 136, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2043 [Publicaţie] (site record source)
7. Damian, Paul, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 168-170, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1171 [Publicaţie] (site record source)
8. Damian, Paul, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 71-72, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=960 [Publicaţie] (site record source)
9. Damian, Paul, Durostorum, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
10. Damian, Paul, Durostorum, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
11. Muşeteanu, Crişan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=134 [Publicaţie] (site record source)
12. Muşeteanu, Crişan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=228 [Publicaţie] (site record source)
13. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2304 [Publicaţie] (site record source)
14. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=532 [Publicaţie] (site record source)
15. Muşeteanu, Crişan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1666 [Publicaţie] (site record source)
16. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1172 [Publicaţie] (site record source)
17. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1173 [Publicaţie] (site record source)
18. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1262 [Publicaţie] (site record source)
19. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1451 [Publicaţie] (site record source)
20. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1450 [Publicaţie] (site record source)
21. Elefterescu, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1452 [Publicaţie] (site record source)
22. Elefterescu, Dan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1453 [Publicaţie] (site record source)
23. Muşeteanu, Crişan, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3454 [Publicaţie] (site record source)
24. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3723 [Publicaţie] (site record source)
25. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Cultural, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3934 [Publicaţie] (site record source)
26. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Cultural, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3185 [Publicaţie] (site record source)
27. Muşeţeanu, Crişan; Elefterescu, Dan, Oglinzi romane din plumb de la Durostorum, Pontica, IX, Constanţa, 1978, 105-111 [Publicaţie] (site record source)
28. Muşeţeanu, Crişan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2009/cd/index.htm [Publicaţie]
29. Mușețeanu, Crișan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4353&d=Ostrov-Constanta-Ferma-4-2009 [Publicaţie]
30. Beldiman, Corneliu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4354&d=Ostrov-Constanta-Ferma-4-2009 [Publicaţie]
31. Mușețeanu, Crișan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4567&d=Ostrov-Constanta-Ferma-4-2010 [Publicaţie]
32. Mușețeanu, Crișan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4754&d=Ostrov-Constanta-Ferma-4-2011 [Publicaţie]
33. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2018, 144-145 [Publicaţie]
34. Nuțu, George, Elefterescu, Dan, Fibulele de la Durostorum- Ostrov / The Brooches from Durostorum - Ostrov, Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2018 [Publicaţie]
35. Boțan, Sever Petru, Elefterescu, Dan, Vase de sticlă de epocă romană descoperite la Durostorum/Ostrov - Ferma 4 (secolele I p. Chr. - IV p. Chr.), Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2018 [Publicaţie]
36. Bălășescu, Adrian, Studiul faunei din epoca romana de la Ostrov, punctul Ferma 4, jud. Constanta (Durostorum), Cercetări arheologice, XX, Muzeul Național de Istorie a României, București, 231-250, https://www.academia.edu/8908632/Studiul_faunei_din_epoca_romana_de_la_Ostrov_punctul_Ferma_4_jud._Constanta_Durostorum [Publicaţie]
37. Elefterescu, Dan, paițe plastice descoperite la Durostorum-Ostrov (Ferma 4), Peuce S.N., 15, ICEM, Tulcea, 79-116, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/03-Elefterescu-Peuce-15-2017-4-eng.pdf [Publicaţie]
38. Bâltâc, Adela, Știrbulescu, Christina, Teracote din așezarea civilă de la Ostrov (Durostorum), jud. Constanța (III), Cercetări arheologice, XIV-XV, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2007-2008, 167-202, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2020/01/ca14-15-07_Baltac_Stirbulescu.pdf [Publicaţie]
39. Bâltâc, Adela, Știrbulescu, Christina, Teracote din așezarea civilă de la Ostrov (Durostorum), jud. Constanța (I), Cercetări arheologice, XXIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2017, 151-186, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=70583-teracote-din-asezarea-civila-romana-de-la-ostrov-durostorum-jud-constanta-iii [Publicaţie]
40. Elefterescu, Dan, Tipologia ștampilelor de lămpi (Firmalampen) descoperite la Durostorum - Ostrov (Ferma 4), Peuce S.N., XIV, ICEM, Tulcea, 2016, 159-185, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/08-Elefterescu-Peuce-SN-14-2016-3_opt.pdf [Publicaţie]
41. Bâltâc, Adela, Damian, Paul, The civil roman settlement at Ostrov-Durostorum, International Colloquim Important Sites from the Pre-Roman and Roman Time on the Lower Danube Valley (4th century BC-4th century AD), Istros, XIV, Muzeul Brăilei, Brăila, 2007, 61-70 [Publicaţie]
42. Elefterescu, Dan, Obiecte din os de la Durostorum I, Pontica, 41, 6, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, Constanța, 219-297, https://revistapontica.files.wordpress.com/2009/06/pontica-41-pag-219-297.pdf [Publicaţie]
43. Dima, Mihai, Elefterescu, Dan, Monnaies de Durostorum°Ostrov (4e siècle av. J.°C.°6e siècle ap. J.°C.), Monetta, 88, Wetteren, 2009 [Publicaţie]
44. Mușețeanu, Crișan, Elefterescu, Dan, Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum (IV), Peuce S.N., II, XV, ICEM, Tulcea, 2004, 95-142, http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/02-Peuce-SN-II-2004/07-Museteanu-Elefterescu.pdf [Publicaţie]
45. MUŞEŢEANU, Crișan, ELEFTERESCU, Dan, Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum, CCJD, 1, 1985 [Publicaţie]
46. MUŞEŢEANU, Crișan, ELEFTERESCU, Dan, Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum II, CCJD, 5-7, Călărași, 1989, 89-114 [Publicaţie]
47. Mușețeanu, Crișan, Elefterescu, Dan, , Dan Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum III, Pontica, 25, Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, Constanța, 1992, 221-239, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCTzFMWi02bjhuNEk/view [Publicaţie]
48. Mușețeanu, Crișan, Elefterescu, Dan, Ateliere ceramice romane de la Durostorum, Monografii, IV, Muzeul Național de Istorie a României, Bucureşti, 2003 [Publicaţie]
49. Bâltâc, Adela, Mușețeanu, Crișan., Elefterescu, Dan, La typologie des fours ceramiques de Durostorum, Cercetări arheologice, XI-XII, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2000, 5-21, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=1072-la-typologie-des-fours-ceramiques-de-durostorum [Publicaţie]
50. Arbunescu, Alexandru, Podoabe din aur din perioada romană târzie descoperite în zona comunei Ostrov, judeţul Constanţa, Cercetări arheologice, XXIV, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2017, 191-208, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=70585-podoabe-din-aur-din-perioada-romana-tarzie-descoperite-in-zona-comunei-ostrov-judetul-constanta [Publicaţie]
51. Mușețeanu, Crișan, Elefterescu, Dan, Oglinzi romane din plumb la Durostorum, Pontica, XI, Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, Constanța, 1978, 105-111, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCZTR3OTJFa0htM3M/view [Publicaţie]
52. Elefterescu, Dan, Statuete votive din plumb de la Durostorum, Pontica, XXXVII-XXXVIII, Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, Constanța, 2004-2005, 221-238, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCVE92c0ZzT3RlVDA/view) [Publicaţie]