Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   98319.08
Name   Aşezarea modernă de la Oţeleni - Vatra satului II
County   Iaşi
Commune   Oţeleni
City/Town/Village   Oţeleni
Place   Vatra satului II
Landmark   Situl se află în vatra satului, pe partea dreaptă a pârâului Hândreşti.
Hydrographic landmark - name   Hândreşti
Hydrographic landmark - type   pârâu
Land utility   agricultură; locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Cu ocazia unor lucrări edilitare din deceniul al nouălea al secolului trecut, în centrul satului, în curtea fostului localnic Vernică, au fost descoperite fragmente de vase şi cahle cu decor florar şi cu smalţ, materiale arheologice care au fost încadrate cronologic în secolele XVIII−XIX p.Chr. Foarte sigur, aceste vestigii arheologice trebuie puse în legătură cu vatra satului Oţeleni din secolul al XVIII-lea, care s-a dezvoltat în jurul celor două biserici din sat, cea catolică şi cea ortodoxă, cu locuinţe înstărite în care existau şi cahle de la sobe
sofisticate, specifice mediului urban. Ele vorbesc de un oarecare nivel de civilizaţie atins
de sat în această perioadă, care poate fi pus mai ales pe seama comunităţii catolice.
Din păcate, fiind vorba de un sit într-o zonă intens locuită, este foarte greu de stabilit limitele acestuia, atât datorită construcţiilor moderne, cât şi materialului de umplutură de la suprafaţa terenului (pietriş, resturi de construcţii, gunoi de grajd etc.).
Site Surface   cca 46 ha
State of preservation   bună / 04.01.2022
Natural hazards   Inundaţii: 3 / 04.01.2022; Alunecări de teren: 3 / 04.01.2022
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 04.01.2022
Last record update   04.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca medievală târzie - epoca modernă (secolele XVIII-XIX)        

Bibliography
1. Chirica, Vasile; Tănăsachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. II, Iași, 1985, 297 [Publicaţie]
2. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll