Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   60446.04
Name   Situl arheologic de la Palazu Mare - Malul Alb
County   Constanţa
Commune   Municipiul Constanţa
City/Town/Village   Palazu Mare
Place   Malul Alb
Landmark   Situl este cuprins între: Str. Vladimir Simu, str. Fuiorului, str. Gliei, str. Olari, str. Trifoiului, str. Mărului, str. Siutghiol, str. Valea Morii, str. Prelungirea Viilor, str. Afinelor, str. Ghindei, str. Arţarului, str. Baladei, terenurile de la Vest de str. Vladimir Simu (până la limita cu incinta RAJA şi lacul Siutghiol), parţial terenurile de la Sud de strada Fuiorului, în extremitatea de nord-est a cartierului Palazu Mare.
Hydrographic landmark - name   Siutghiol
Hydrographic landmark - type   lac
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Au fost cercetate 140 de complexe arheologice (24 neolitice, 99 de epoca elenistică, 8 de epocă romană, 4 de epocă modernă).
Date of discovery   2019
Site Surface   26,7 ha
Human risk   Afectare parţială: 4 / 18.11.2021; Agricultură intensivă: 4 / 18.11.2021
Ownership   public şi privat
Owner   UAT Constanţa şi proprietăţi private
Last record update   19.11.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Locuire  Neolitic (mileniul V-IV a. Chr.) Hamangia / pre-Hamangia  

Materialul arheologic recuperat din complexele neolitice este bogat, fiind reprezentat din fragmente ceramice, figurine din lut sau din piatră, unelte din silex, diverse piese utilitare şi material osteologic.


 
Locuire  Epoca elenistică (sec. II a. Chr.)    

Au fost descoperite gropi cu caracter ritual, gropi menajare şi două structuri de tip bordei. Materialul arheologic recuperat denotă o preferinţă majoră pentru marfa elenistică de bună calitate (amfore, ceramică fină, ceramică de uz comun, statuete tip Tanagra), la care se adaugă tradiţionala ceramică indigenă lucrată cu mâna. Datarea complexelor este asigurată de numeroasele ştampile de Rhodos, care beneficiază după cum se ştie de secvenţieri bine delimitate, precum şi de lipsa ştampilelor sinopeene.


 
Locuire  Epoca romană timpurie (sec. II p. Chr.)    

Au fost descoperite unele gropi şi şanţuri de lotizare, precum şi tronsonul apeductului roman construit pe direcţia Ovidiu - Constanţa (în acest caz un tronson în galerie subterană, construită prin puţuri circulare şi accesibilă prin cămine de vizitare).


 
Locuire  Epoca modernă    

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2021 Autorizația nr. 247/07.05.2021 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie ConstanțaBĂJENARU Constantin
VOINEA Mihaela Valentina
NOPCEA Cătălin Mircea
GEORGESCU Viorel Ştefan
HAMAT Ana Cristina
BORANGIC Vasile Cătălin
VLADU Adrian-Marius

Bibliography
1. Raport de cercetare arheologică preventivă, Constanța, 2021 [Fişă tehnică] (site record source)
 
 
Scroll