Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code149842.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010SV-II-a-A-05581
NameSitul arheologic biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi
CountySuceava
CommunePătrăuţi
City/Town/VillagePătrăuţi
PlaceBiserica "Înălţarea Sfintei Cruci"
LandmarkSitul arheologic se află la cca 35 m nord de monumentul istoric
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typebiserică
NotesSitul este amplasat în zona de protecţie a monumentului.
Human riskAfectare parţială: 1 / 13.04.2007
Last record update13.5.2010
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (1487)   De plan triconc, cu turlă pe naos, biserica din Pătrăuţi este zidită din piatră de carieră şi face parte din ansamblul monumnetelor ctitorite de Ştefan ce Mare. Pornind de la principiul tradiţional bizantin, meşterii moldoveni au imaginat un sistem îmbunătăţit care a dus la o elansare pe verticală a întregului edificiu, câştigând eleganţă în exterior, iar în interior punând în valoare programul iconografic. Monument înscris pe Lista Indicativă UNESCO.  
Clopotniţă de lemn  1725      
necropola  Epoca medievală - epoca modernă (1487-sf. sec. XIX)      

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2169-2170, 314-316 [Ordin MCC]
2. Dejan, Ștefan, 2007 [Fişă de sit] (site record source)