Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   149842.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SV-II-a-A-05581
Name   Situl arheologic biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi
County   Suceava
Commune   Pătrăuţi
City/Town/Village   Pătrăuţi
Place   Biserica "Înălţarea Sfintei Cruci"
Landmark   Situl arheologic se află la cca 35 m nord de monumentul istoric
Hydrographic landmark - name   Pătrăuţanca
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Notes   Situl este amplasat în zona de protecţie a monumentului.
Human risk   Afectare parţială: 1 / 13.04.2007
Last record update   13.05.2010
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (1487)    

De plan triconc, cu turlă pe naos, biserica din Pătrăuţi este zidită din piatră de carieră şi face parte din ansamblul monumnetelor ctitorite de Ştefan ce Mare. Pornind de la principiul tradiţional bizantin, meşterii moldoveni au imaginat un sistem îmbunătăţit care a dus la o elansare pe verticală a întregului edificiu, câştigând eleganţă în exterior, iar în interior punând în valoare programul iconografic. Monument înscris pe Lista Indicativă UNESCO.

 
Clopotniţă de lemn  1725        
necropola  Epoca medievală - epoca modernă (1487-sf. sec. XIX)        

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2169-2170, 314-316 [Ordin MCC]
2. Dejan, Ștefan, 2007 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll