Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   13178.06
Name   Aşezarea Gumelniţa din Piteşti - Terasa Vestică a Cartierului Prundu
County   Argeş
Commune   Municipiul Piteşti
City/Town/Village   Piteşti
Place   Cartier Prundu
Landmark   Aria sitului se întinde pe tot cuprinsul terasei înalte a cartierului Prundu, paralel cu blocurile şi Bulevardul Petrochimiştilor, între străzile Constantin Stere şi limita posterioară a proprietăţilor de pe strada Emil Racoviţă. Limita de protecţie de 100 de m în jurul sitului se delimitează astfel: Str. Geamăna, Str. Paltinului, str. Ştefan Ciobanu, până la nr. 36.
Hydrographic landmark - name   Argeş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Zona este cu mult schimbată şi afectată de lucrări de urbanism şi construcţii moderne. Materialele descoperite se păstrează în colecţia MJA.
Site Surface   5 ha
State of preservation   precară / 05.10.2020
Natural hazards   Cutremur: 3 / 05.10.2020; Tornade: 2 / 05.10.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 05.10.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 05.10.2020
Human risk   Demolare: 5 / 05.10.2020; Afectare parţială: 4 / 05.10.2020
Ownership   privat
Last record update   11.06.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic (4700-3950 a.Chr.) Gumelniţa  

Cercetările de teren efectuate de Ion Nania au identificat slabe urme de locuire atestată prin fragmente ceramice foarte mici şi atipice, roşii-cărămizii. Un singur ciob mai mare este de fapt o protomă zoomorfă pentru apucat, de pe un vas roşu-cărămiziu cu pereţi subţiri. Mai numeroase sunt fragmentele de chirpici cu o structură poroasă, adeseori cu urmele nuielelor pe care au fost lipite. Pe toată lungimea acestei terase au fost găsite mai multe râşniţe lucrate din bolovani mari, una din ele este întreagă (22 X 14,5 X 6,6 cm). Pe lângă acestea, a fost descoperit un bogat utilaj litic. Aceasta este reprezentat de: două percutoare lucrate din cremene local prin descorticarea suprafeţei naturale, pentru a le da o formă aproape sferică, unul este masiv celălalt mai mic; lame de silex cu un puternic lustru de folosire, unele de mici dimensiuni; un vârf de săgeată de silex de culoare vineţie, aplatizat, care păstrează pe ambele feţe cortexul alb-murdar. Tabloul descoperirilor din aşezare este întregit de două fragmente de fusaiole de lut. Cel mai probabil, materialele descoperite aparţin culturii Gumelniţa.


 

Bibliography
1. Nania, Ion, Descoperiri în vatra Piteștilor, Argesis. Studii și comunicări, 12, Editura Ordessos, Pitești, 2003, 73-89 [Publicaţie]
2. Pițigoi, Andi Ioan, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll