Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   13178.26
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AG-II-m-B-13416
Name   Biserica Sf. Ilie din oraşul Piteşti
County   Argeş
Commune   Municipiul Piteşti
City/Town/Village   Piteşti
Address   Strada Fraţii Goleşti, nr. 1
Landmark   Biserica se află la marginea centrului oraşului Piteşti, la intersecţia străzilor Fraţii Goleşti cu Calea Craiovei, la aproximativ 2 km de râul Argeş.
Hydrographic landmark - name   Argeş
Hydrographic landmark - type   râu
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Notes   Zona de protecţie se constituie: pe B-dul Republicii, pe limita nordică a proprietăţilor cu nr. cadastrale 102571-102572 şi 101849, pe str. Cuza-Vodă, pe limita estică a proprietăţii cu nr. cadastral 100976, pe limita posterioară a proprietăţilor din str. Mircea Vodă până la proprietatea cu nr. cadastral 83699, apoi pe limita ei sudică până la str. Egalităţii şi intersecţia dintre B-dul Republicii şi Calea Craiovei.
Site Surface   aproximativ 400 m2
State of preservation   bună / 25.11.2020
Natural hazards   Cutremur: 4 / 25.11.2020; Inundaţii: 1 / 25.11.2020; Incendii: 4 / 25.11.2020; Insecte: 1 / 25.11.2020; Tornade: 1 / 25.11.2020; Exces de apă în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 25.11.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 25.11.2020
Human risk   Incendii provocate: 1 / 25.11.2020
Ownership   privat
Owner   Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului
Last record update   16.07.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (Sec. XIX)    

Amplasat în mahalaua Cojocarilor, lăcaşul actual a fost sfinţit la 22 mai 1828 de către mitropolitul Ţării Româneşti, Grigorie al IV-lea Dascălul.
Cea dintâi reparaţie i s-a făcut în anul 1856, când s-a şi pictat în ulei de către pictorul N. Stoenescu. Între anii 1894-1896 i s-a făcut a doua reparaţie, adăugându-i-se şi pridvorul. Între anii 1926-1934 s-a făcut subzidirea, s-a refăcut acoperişul din tablă şi s-a pictat, tot în ulei, de către pictorul Gh. Belizarie.
În timpul celui de Al Doilea Război Mondial, la bombardamentul din luna mai 1944, o bombă aruncată pe biserică i-a distrus altarul şi naosul cu turla centrală. După terminarea războiului a fost refăcută în forma ei originară, acoperită din nou şi pictată în frescă de către pictorul Emil Ivănescu, între anii 1946-1956, cu sprijinul enoriaşilor. A fost târnosită de către P. S. Episcopul Argeşului şi Muscelului Iosif Gafton, la 30 noiembrie 1958.
Biserica este construită în formă de arce cu abside poligonale şi semisferice în interior, pridvor închis cu uşi în trei laturi, cu uşă la altar. Pridvorul din faţă este de la reparaţia făcută în 1894-1896. Are două turle mari, iar în faţă are două turle mai mici, laterale celor mari. Cele trei turle din faţă sunt din schelet de lemn. În turla principală din faţă, sunt fixate clopotele bisericii.
Catapeteasma este din stejar sculptat de către sculptorul Iliescu, realizată la ultima renovare, din anii 1946-1956. În lunilie iunie-decembrie ale anului 1991 a fost restaurată pictura.

Aşa cum a sugerat Eugenia Greceanu, pe locul actualei biserici cu hramul Sf. Ilie ridicată între 1826-1828 de breasla cojocarilor din Piteşti (în frunte cu Pandele Petre şi soţia sa, Păuna), se poate presupune că a existat un alt lăcaş „începând cu secolul al XVII-lea, dacă avem în vedere economia oraşului“. Ipoteza ar putea fi confirmată sau infirmată în urma unor sondaje arheologice realizate în curtea şi în apropierea locaşului, acţiune destul de greu de întreprins datorită construcţiilor moderne şi a imediatei vecinătăţi a străzilor Fraţii Goleşti şi Craiovei.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2020

Muzeul Județean Argeș PĂDURARU Marius
DUMITRESCU Ion

Bibliography
1. Bălan, Constantin, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec. XIV-1848), Editura Academiei Române, București, 1994, 376-377 [Publicaţie]
2. Greceanu, Eugenia, Ansamblul urban medieval Pitești, ediția a II-a, Paralela 45, Pitești, 96 [Publicaţie]
3. Mavrodin,Teodor, Episcopia Argeșului (1793‒1949), Pitești, 2005, 313-314 [Publicaţie]
4. Păduraru, Marius, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
 
Site Photos

>
Scroll