Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   122230.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   NT-II-a-B-10643
Name   Mănăstirea Horaiţa de la Poiana Crăcăoani
County   Neamţ
Commune   Crăcăoani
City/Town/Village   Poiana Crăcăoani
Landmark   Mănăstirea se află în extravilan, în partea de sud-vest a satului.
Hydrographic landmark - name   Horaiţa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Human risk   Afectare parţială: 3 / 18.10.2021
Last record update   18.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
mânăstire  Epoca modernă (sec. XIX)    

Mănăstirea a fost înfiinţată între anii 1822-1824. Înfiinţarea şi consolidarea mănăstirii au fost sprijinite şi de domnitorii Ioan Sandu Sturza (1822-1828) şi Mihail Sturza (1834-1839) ai Moldovei.

 
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVII - XIX)    

Prima Biserică ridicată pe acest loc a fost contruită din lemn, în a doua jumătate a secolului XIII-lea. Această biserică este stricată în perioada 1402-1408 şi se construieşte o alta, din cărămiă. Aceasta din urmă a funcţionat până în anul 1822.
O altă biserică a fost ridicată şi utilizată până în 1848. Biserica actuală a fost terminată la 2 octombrie 1867.
Biserica este destul de mare având opt turle şi nu respectă planul bisericilor vechi moldoveneşti.

 
paraclis  Epoca medievală (sec. XVII)        
turn clopotniţă  Epoca modernă (sec. XVIII)        
Paraclis  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

Paraclisul „Sfântul Nicolae” a fost construit în 1725. Acesta este compus dintr-o încăpere rectangulară cu o absidă pentagonală şi tavan drept.

 
Turn clopotniţă  Epcoa modernă (sec. XIX)    

Turnul clopotniţă se află pe latura de est şi a fost construit între anii 1853-1854. Acesta adăposteşte şi paraclisul „Pogorârea Sfântului Duh”, unde se află catapeteasma din secolul al XVIII-lea.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2015, 2050, poziția 346, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-NT.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. Mîță, Dan; Vatamanu, Ioan, Un monument istoric mai puțin cunoscut - Horaița, Memoria Antiquitatis, III, 1971, 505-508, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=5236-memoria-antiquitatis--iii-1971 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll