Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   168728.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-I-s-A-09566
Name   Situl arheologic de epocă romană de la Rădăcineşti - Cetate
County   Vâlcea
Commune   Berislăveşti
City/Town/Village   Rădăcineşti
Place   Cetate
Landmark   Situl arheologic se găseşte în curtea căminului cultural, delimitat la sud de pârâul Fântânii, la nord şi vest de pârâul Tulburoasa, la est de drumul comunal.
Hydrographic landmark - name   Fântâna; Tulburoasa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă; aşezare militară
Description   Din cauza suprapunerii cu satul actual, doar o parte din sit s-a păstrat. O parte din băi se află sub drumul principal de acces al satului.
Conform cercetărilor arheologice şi în ciuda suprapunerii cu actualul sat, s-au păstrat unele elemente, precum turnurile, zidul de incintă sau porţile de acces.
Notes   Castrul a făcut parte din limesul nord-estic al Imperiului Roman, respectiv din sistemul de apărare construit şi organizat pentru defensiva provinciei Dacia.
Site Surface   0,982 ha
State of preservation   bună / 29.03.2023
Human risk   Demolare: 4 / 16.05.2022; Afectare parţială: 4 / 16.05.2022
Ownership   public; privat
Last record update   29.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Situat la marginea de nord a satului, punctul „Cetate” nu a fost explorat temeinic. A fost identificată o singură fază a fortificaţiei, şi anume o incintă dreptunghiulară de piatră, cu dimensiunile de 54,60 x 56,70 m, orientată nord-sud; zidul de incintă avea 1,60 m lăţime, fiind construit în tehnica opus incertum, folosind pietre netăiate de formă neregulată şi aşezate aleatoriu. Acest zid era prevăzut cu turnuri de colţ trapezoidale. Două inscripţii de construcţie datând din anul 138 p. Chr. sugerează prezenţa unei unităţi neregulate de arcaşi sirieni (numerus) Syrorum sagittariorum.

Părţi din fortificaţie sunt suprapuse de drumul modern şi satul actual. Cu toate acestea, săpăturile arheologice au scos la iveală secţiuni ale zidului de incintă care sugerează amploarea şi aspectul acestui castru.

VL-I-m-A-09566.02 
Terme  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Băile au fost construite în apropierea castrului, mai exact la 40 de metri est, în direcţia pârâului Sălătrucel. Pereţii găsiţi în timpul cercetării aveau o grosime de 0,80 m şi erau construiţi din piatră lipită cu mortar. Au fost identificate toate camerele specifice unei băi romane (caldarium - camera fierbinte, trepidarium - camera caldă, laconicum - o cameră uscată, de odihnă, frigidarium - camera rece, palestra - curtea interioară şi apodyterium - vestiarul). În timpul sondajului, înălţimea pereţilor a fost între 0,6 şi 1 m.

VL-I-m-A-09566.03 
Aşezare  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)       VL-I-m-A-09566.01 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2306, poz. 148-151 [Ordin MCC] (site record source)
3. Rizea, Ligia, Monumentele istorice din judeţul Vâlcea. Repertoriu şi cronologie, Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2007, p.68 [Publicaţie] (site record source)
4. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2612, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VL.pdf [Publicaţie]
5. Țentea, Ovidiu, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2022 [Fişă de sit]
6. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit] (site record source)
7. Tocilescu, Grigore, Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892-1899, Tipografia Corpului Didactic C. Ispășescu & G. Bratanescu, București, 1900, 135 [Publicaţie]
8. Christescu, Vasile, Istoria militară a Daciei Romane, Fundația Regelui Carol I, București, 1937, 199 [Publicaţie]
9. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Un segment din limes Alutanus. Fortificaţiile romane din jurul masivului Cozia, Buletinul Monumentelor Istorice, XLI, 3, București, 1972, 447-486, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=57080-un-segment-din-limes-alutanus-fortificatiile-romane-din-jurul-masivului-cozia--buletinul-monumentelor-istorice-bmi--3-anul-xli-1972 [Publicaţie]
10. Vlădescu, Cristian; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Castrele hadriene din valea carpatică a Oltului, Oltenia, 1, 1974, 250-253 [Publicaţie]
11. Tudor, Dumitru, Oltenia Romană, 4, Editura Academiei Române, București, 1978, 294-297 [Publicaţie]
12. Vlădescu, Cristian, Armata romană în Dacia Inferior, Editura Militară, București, 1983, 101-104 [Publicaţie]
13. Vlădescu, Cristian, Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan, Buridava, IV, 1982, 55-65 [Publicaţie]
14. Vlădescu, Cristian, Tehnica de construcție a castrelor care constituiau apărarea masivului Cozia, Studii vâlcene, VII, Editura Academiei, 1985, 33-41 [Publicaţie]
15. Vlădescu, Cristian, Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Scrisul românesc, Craiova, 1986, 62-65 [Publicaţie]
16. Gudea, Nicolae, Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, Jahrbuch des römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, Berlin, 1997, 90-99 [Publicaţie]
17. Marcu, Felix, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Mega, Cluj-Napoca, 2009, 221-222 [Publicaţie]
18. Țentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian; Vlad, Călina, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1., Cercetări Arheologice, 28, 1, București, 2021, 43-46, 12.1 – 12.6, https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2021/06/ca28_1_01_Tentea_Matei-Popescu_Calina_compressed.pdf?fbclid=IwAR1NBODxMCavjcVmVQX3dmYO9dhjnuVGSYlI7DMJgduo-pmvEWcaT7uU9jw [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll