Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code44854.06
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010BZ-II-a-A-02463
NameAnsamblul mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Râmnicu Sărat
CountyBuzău
CommuneMunicipiul Râmnicu Sărat
City/Town/VillageRâmnicu Sărat
AddressStr. Primăverii 4
LandmarkAnsamblul arhitectonic aparţinând fostei mănăstiri "Adormirea" din Râmnicu Sărat este situat pe malul stâng al râului Râmnic, în marginea de S a oraşului actual, ocupând colţul intersecţiei dintre străzile C. Brâncoveanu şi Primăverii.
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typemănăstire
DescriptionDin complexul mânăstiresc se mai păstrează fosta stăreţie, ocupată de sediul Muzeului Municipal, biserica fostei mănăstiri, transformată în biserică parohială, laturile de S şi E ale zidurilor de incintă, "Palatul Brâncovenesc" aflat pe latura de V şi patru dintre turnurile de apărare. Fortificaţia mănăstirii a fost construită la sfârşitul secolului al XVI-lea, pe locul unde se afla o biserică de lemn, cu hramul "Sfântul Gheorghe", numită apoi "Mănăstirea grecilor din Râmnic". Între 1691 - 1697 a suferit notabile transformări la iniţiativa spătarului Mihai Cantacuzino şi a nepotului său, domnitorul Constantin Brâncoveanu. A suferit noi transformări şi adăugiri între 1784 - 1793, în prima jumătate a secolului al XIX-lea (1802, 1844), în 1871 - 1872, 1892, 1898.
Last record update11.10.2012
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
biserică  Epoca medievală dezvoltată (1697) neprecizată La sfârşitul secolului al XVI-lea s-a construit o nouă biserică, iar în jurul acesteia, actuala incintă de cărămidă, asupra căreia s-au realizat intervenţii ulterioare de întreţinere sau parţială demantelare, puse în evidenţă de cercetarea din 1994. BZ-II-m-A-02463.01 
Casă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată   BZ-II-m-A-02463.02 
Chilie  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată Chiliile erau acoperite cu bolţi semicilindrice din cărămizi, sprijinite pe pereţii despărţitori, arcele acestor bolţi fiind parţial înglobate / întreţesute cu zidul incintei, pe care se păstrează amprentele lor. Peste bolţile semicilindrice ale chiliilor şi depozitelor era amenajat un drum de strajă şi de intervenţie la nivelul căruia sunt practicate în zidul de incintă guri de tragere; locaşurile de încastrare a structurii acestui drum se văd pe zidul de incintă de sud şi de est. BZ-II-m-A-02463.04 
Turnuri  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată Biserica brâncovenească are un turn pătrat (azi clopotniţă). Acesta a fost folosit ca turn de apărare. În urma cercetărilor s-a descoperit ca accesul dinspre interiorul incintei fortificate în turnul pătrat de pe latura de sud a fost blocat cu un zid de cărămizi cândva în cursul secolului XX, când s-a practicat o uşă în peretele de sud al acestui turn, prin care se face accesul în prezent.

În cadrum proiectului de restaurare s-a hotărât ca turnul pătrat de pe latura de sud să fie dezafectat de actuala folosinţă şi va fi restaurat ca turn de apărare.
BZ-II-m-A-02463.05 
Zid de incintă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată   BZ-II-m-A-02463.06 
Chilie  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată   BZ-II-m-A-02463.07 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XVI) neprecizată Acest cimitir s-a dezvoltat în jurul unei biserici parohiale, probabil biserica de lemn cu hramul "Sfântul Gheorghe", aflată pe amplasamentul bisericii actuale.  
aşezare  Epoca migraţiilor Sântana de Mureş - Cerneahov    
aşezare  Neolitic Boian / Giuleşti    
aşezare  Epoca medievală (sec. XV-XVI)   În nivelul de locuire feudală, datat în secolele XV-XVI, au fost descoperite gropi menajere şi de cereale, conţinând inventar ceramic.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2011
Name Forename Role
CONSTANTINESCU Eugen Marius 1
STĂICUȚ Gabriel Ion 1
DINU Cătălin Constantin 1
Institution Role
Muzeul Judeţean Buzău 1

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 714, poz. 761-763, 765-768 [Ordin MCC] (site record source)
2. Lupu, Emil, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1159 [Publicaţie]
3. Lupu, Emil, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=99 [Publicaţie]
4. Constantinescu, Eugen-Marius, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4855 [Publicaţie]
5. Constantinescu, Eugen-Marius, Raport de cercetare arheologică preventivă. Râmnicu Sărat-Complexul brâncovenesc str. Primăverii 4, 2011 [raport]