Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code15180.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010AG-II-a-A-13772
NameAnsamblul mănăstirii medievale Râncăciov
CountyArgeş
CommuneCălineşti
City/Town/VillageRâncăciov
LandmarkPe valea râului Râncăciov, în zona de est a satului Cârstieni, la 7 km de Nord de autostrada Piteşti -Bucureşti
Site Classstructură de cult/religioasă
Site Typemănăstire
DescriptionLăcaşul de cult a fost atestat documentar pentru prima data în hrisovul lui Radu cel Mare (1495-1508) din 19 iulie 1498 prin se care întăreşte mănăstirii cu hramul "Înălţarea Domnului" ocină în Cârsteni şi veniturile date de Vlad Călugărul, domnul Ţării Româneşti. În faza a II-a, pe temelia vechiului lăcaş din vremea lui Vlad Călugărul, potrivit scrierii de pe piatra de deasupra uşii de la intrarea in biserică, reiese faptul că a fost costruită o altă biserică de piatră de căpitanul de paharnicei Arsenie Şoimul şi soţia sa Ana, între 10 iunie 1647 si 17 septembrie 1648 sau din diata aceluiaşi Arsenie din 10 octombrie 1652 prin care înzestrează mănăstirea cu averi, vite şi robi ţigani. Biserica edificată de Arsene şoimul a existat până în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu. Între 1847-1848, biserica cunoaşte a III-a fază de construcţie. Pisania care confirmă construirea actualului edificiu, este scrisă desupra celei a lui Arsene Şoimul. Anul 1848 apare şi în proscomidie alături de numele pictorului bisericii Teodor.
NotesDin pisania mănăstirii aflăm ca seismul din 1940 a afectat-o grav, motiv pentru care s-au facut lucrări de consolidare între 1941-1944. Dupa seismele din 1977, 1986, 1990 nu s-a mai facut nicio intervenţie de consolidare, avariile s-au agravat. Fondurile oferite au fost insuficiente, restaurarea picturii murale de pe zidurile lăcaşului de cult fiind cele mai costisitoare. În prezent, din impunătoarea mănătire a ramas biserica.
State of preservationprecară / 01.01.1993
Natural hazardsCutremur: 4 / 01.01.1993
Ownershipprivat
OwnerBOR
Last record update19.12.2014
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Biserică de lemn  Epoca medievală (1481-1485) neprecizată Prima biserică (Râncăciov 1), existentă pe vremea domniei lui Vlad Călugărul, a fost un edificiu de lemn, pe soclu de cărămidă, de plan dreptunghiular, compartimentat în altar (absida decroşată, cu 5 laturi), naos şi pronaos absidat, cu lungimea în ineterior de 12,91 m. Din pronaos nu s-au păstrat decât fundaţia şi o parte a soclului peretelui de vest. Nivelul de călcare al bisericii Râncăciov 1 era la -0,70m faţă de pardoseala actuală. AG-II-m-A-13772.01 
biserică  Epoca medievală dezvoltată (1647-1648) neprecizată Cel de al doilea lăcaş religios (Râncăciov 2), construit în 1647-1648 de căpitanul de păhărnicei Arsenie Şoimul împreună cu soţia sa Ana, din cărămidă, a fost o construcţie de plan tronconic, compartimentată, în altar, naos şi pronaos, având în interior lungimea de 15,85 m şi lăţimea de 8 m, în axul absidelor.. Biserica avea 3 turle, una mare şi 2 mici, erau din lemn de stejar ca şi acoperişul. Pronaosul (5,5x4,6m) a fost destinat ca loc de înhumare a ctitorilor (sunt încastrate 2 pietre de mormânt). În pronaosul bisericii lui Arsene Şoimul au fost descoperite mai multe morminte şi două cripte din cărămidă. AG-II-m-A-13772.01 
Biserică  Epoca modernă (1847-1848) neprecizată Actualul lăcaş a fost ridicat în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu. Biserica Râncăciov 3 este un edificiu de plan triconc, compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor deschis, având în interior, lungimea de 18,40 m, iar lăţimea, în axul absidelor, de 13,45 m. Ferestrele au deschideri largi şi ancadramente de piatră. Pictura interioară în frescă este opera zugravului Teodor. AG-II-m-A-13772.01 
Chilii  Epoca medievală (sec. XV - sec. XIX) neprecizată   AG-II-m-A-13772.02 
Anexe  Epoca medievală (sec. XV - sec. XIX) neprecizată   AG-II-m-A-13772.03 
Turn  Epoca medievală (sec. XV - sec. XIX) neprecizată   AG-II-m-A-13772.04 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 1990
Name Forename Role
CRISTOCEA Spiridon 1
MASCHIO Romeo 1
Institution Role
MJ Argeş 1

Bibliography
1. Popescu, Constantin, Mănăstirea Râncăciov, Bucureşti, 1937 [Publicaţie]
2. Cristocea, Spiridon, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=583 [Publicaţie] (site record source)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 149, poz. 683-687 [Ordin MCC] (site record source)
4. Cristocea, Spiridon, Maschio, Romeo, Rezultatul cercetărilor arheologice de la biserica fostei mănăstiri Râncăciov, jud. Argeş, RMI, nr.1-2/1993, nr.1-2/1994, LXII-LXIII, 1993/1994, 174-180 [Publicaţie] (site record source)
5. B. Țara Românească, Documenta Romaniae Historica, 285, I, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 463-465 [Publicaţie]