Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   140422.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SJ-I-s-B-04944
Name   Aşezarea eneolitică de la Rastolţ - Calea Oilor
County   Sălaj
Commune   Buciumi
City/Town/Village   Răstolţ
Place   Calea Oilor (Plopi)
Landmark   Aşezarea se află la 400 m est de sat, pe patea
Hydrographic landmark - name   Răstolţ
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Notes   În lucrarea „Studiu de fundamentare privind evoluţia istoric-urbanistică a localităţilor comunei Buciumi”, realizat de Nejur Doina apare menţionat faptul că acest sit ce are toponimul ”Calea Oilor”, se află la o distanţă de doar 100 m faţă de situl cu toponimul ”Capul Dealului” (Cod RAN-140422.01). Astfel, se consideră că ar fi vorba de un singur sit.
Human risk   Afectare parţială: 2 / 26.09.2019; Agricultură intensivă: 2 / 26.09.2019
Last record update   26.09.2019
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic Tiszapolgár  

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2011

* BĂCUEȚ Sanda
* BĂCUEȚ Dan
* POP Horea
* CULIC Dan
Muzeul Județean de Istorie și Artă Sălaj * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2018, poz. 219 [Ordin MCC] (site record source)
3. Sabin, Luca Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sălaj, Sibiu, 2010, 93 [Publicaţie]
4. Nejur, Doina, Studiu de fundamentare privind evoluţia istorico-urbanistică a localităţilor comunei Buciumi, 2011, 97 [PUG]
5. Ierocșan, Neța, Cultura Tiszapolgar în vestul României, Cluj - Napoca, 2002, 73 [Publicaţie]
 
 
Scroll