Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158957.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06080
Name   Aşezarea paleolitică de la Româneşti - Dumbraviţa I
County   Timiş
Commune   Tomeşti
City/Town/Village   Româneşti
Place   Dumbraviţa I
Landmark   Situl se află la 0,7 km nord-nord-est de biserica veche din Româneşti, la 300 m vest-sud-vest de biserica mănăstirii "Izvoru Miron", la 450 m est de versantul drept al Râului Bega Luncanilor şi la 480 m vest de versantul stâng al Pârâului Bega Poienilor.
Hydrographic landmark - name   Bega Poienilor
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune şi plantaţie de pruni.
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Situl ocupă botul de terasă (cu forma unui triunghi isoscel cu vf. orientat spre nord), mai înalt cu aprox. 15 m faţă de albia majoră a celor două râuri. Din punct de vedere geografic, situl este amplasat pe versantul de nord-vest al Dealului Cărării (Alt. 345,7 m), subunitate a Masivului Poiana Ruscă, într-o poziţie deosebit de favorabilă, cu largă deschidere înspre bazinetul depresionar Margina-Făget. Aşezarea speculează topografia deosebit de favorabilă de la conflunţa Begăi Poienilor cu Bega Luncanilor, reprezentată de o terasă morfologică, delimitată pe laturile de est şi vest de pante accentuate, având o uşoară înclinare nord-sud. Faptul că situl este acoperit actualmente de fâneţe şi plantaţie de pomi fructiferi îi asigură protecţia în faţa degradărilor moderne.
State of preservation   bună / 16.02.2012
Last record update   20.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Staţiune paleolitică  Paleolitic superior (mil. VI a. Chr.)      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2019

* GEORGESCU Alexandru-Valentin
* WEI Chu
* CIORNEI Alexandru Viorel
* DOBOȘ Adrian
Universität Köln, Germany * *
Muzeul Național al Banatului - Timișoara * *
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
2. cercetare sistematică 2018

* BÖSKEN Janina
* SZENTMIKLOSI Alexandru
* CIUBOTARU Dan Leopold
* ALBERT Thomas
* CHU Wei
* CIORNEI Alexandru Viorel
* DOBOȘ Adrian
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
Universität Köln, Germany * *
Muzeul Național al Banatului - Timișoara * *
Universität Aachen, Germany * *
3. cercetare sistematică 2016

* SZENTMIKLOSI Alexandru
* CHU Wei
* BĂLĂRIE Andrei
* GEORGESVU Andrei
* ALBERT Thomas
* CAILLOUX Florian
* HARNISCHFEGER Christine
* STAN-DAVID Andreea
* GIORGI Raluca Maria
4. periegheză 2007

* STAVILĂ Andrei
* BOLCU Lavinia
* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2222, poz.40 [Ordin MCC] (site record source)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Păunescu, Alexandru, Paleoliticul şi Mezoliticul din spaţiul transilvan, București, 2001, 182- 201 [Publicaţie]
6. Boroneanţ Vasile, Boroneanţ Adina, Paleoliticul de la Zăbrani, Ziridava, 23, 2002, 27, 33 [Publicaţie]
7. Doboș, Adrian et all, Româneşti | Comuna: Tomeşti | Judeţ: Timiş | Punct: Dumbraviţa I | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 169-170, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6209&d=Romanesti-Tomesti-Timis-Dumbravita-I-2018 [Publicaţie]
8. Doboș, Adrian, Româneşti | Comuna: Tomeşti | Judeţ: Timiş | Punct: Dumbrăviţa | Anul: 2019, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 304-305, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6422&d=Romanesti-Tomesti-Timis-Dumbravita-2019 [Publicaţie]
9. Anghelinu, Mircea; Băltean, Ion Cornel; Niță-Bălășescu, Loredana-Cristina, Româneşti | Comuna: Tomeşti | Judeţ: Timiş | Punct: Dumbrăviţa | Anul: 2009, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4472&d=Romanesti-Tomesti-Timis-Dumbravita-2009 [Publicaţie]
10. Anghelinu, Mircea, Româneşti | Comuna: Curtea | Judeţ: Timiş | Anul: 2010, Cronica Cercetărilor Aheologice din România. Campania 2010, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2011, 224, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4660&d=Romanesti-Curtea-Timis-2010 [Publicaţie]
11. Szentmklosi, Alexandru et all, Româneşti | Comuna: Tomeşti | Judeţ: Timiş | Punct: Dumbrăviţa | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5719&d=Romanesti-Tomesti-Timis-Dumbravita-2016 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll