Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   105516.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CL-I-s-B-14581
Name   Aşezarea neolitică de tip tell de la Şeinoiu - Movila din cimitir
County   Călăraşi
Commune   Tămădău Mare
City/Town/Village   Şeinoiu
Place   Movila din cimitir
Landmark   La S de satul Şeinoiu, pe malul stâng al Mostiştei, în cotul cel îl formează râul Mostiştea, pe un bot de terasă, în cimitirul satului
Hydrographic landmark - name   Mostiştea
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Diametrul movilei este de 50 m.
Notes   Între anii 1981-1984 s-au făcut cercetări arheologice sistematice de Mihai Şimon.
Tell-ul este distrus în cea mai mare parte de cimitirul satului. În acest cimitir sunt mai multe cruci de piatră care datează din secolul al XIX-lea.
Date of discovery   1972
Site Surface   0,5 ha (2500 mp)
State of preservation   medie / 09.10.2007
Ownership   privat
Last record update   30.01.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Eneolitic Gumelniţa  

Aşezare neolitică cu mai multe nivele


 

Bibliography
1. Şerbănescu, Done; Trohani, George, Cercetări arheologice pe Valea Mostiştei, Ilfov - File de Istorie, Bucureşti, 1978, p. 34, nr. 80 [Publicaţie]
2. Şimon, Mihai; Şerbănescu, Done, Consideraţii privind reprezentarea simbolică a piciorului uman în arealul culturii Gumelniţa, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, 3-4, Călăraşi, 1987, p. 29-34 [Publicaţie]
3. Şimon, Mihai; Parnic, Valentin, Aspecte ale eneoliticului din SE Câmpiei Române. Aşezarea de la Şeinoiu, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Călăraşi, 2001, p. 223-233 [Publicaţie]
4. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
5. Şerbănescu, Done, 2007 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll