Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   12411.16
Name   Situl arheologic de la Şiştarovăţ - Valea Bosniac-3
County   Arad
Commune   Şiştarovăţ
City/Town/Village   Şiştarovăţ
Place   Valea Bosniac-3
Landmark   obiectivul arheologic se află la 2,53 km VSV de biserica ortodoxă din Şiştarovăţ; la 1,4 km V de DJ 572 Şiştarovăţ - Cuveşdia; la 6,93 km S de biserica ortodoxă din Băile Lipova şi la 70 m V de versantul stâng al Pârâului Valea Bosniac.
Hydrographic landmark - name   Valea Bosniac
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   pădure
Site Class   Punct de observaţie
Site Type   punct de observaţie
Description   potenţialul obiectiv este amplasat pe un bot de promontoriu proeminent, care domină cu cca. 25 m diferenţă de nivel talvegul Pârâului Valea Bosniacului şi cu cca. 20 de m aşezarea medievală de la Şiştarovăţ 13. Pe laturile de E, N şi S, promontoriul este mărginit de pante abrupte, singura cale de acces mai lesnicioasă fiind dată de culmea de legătură cu masivul deluros de pe latura de V. Chiar dacă actualmente suprafaţa terenului este împădurită, vizibilitatea asupra întregului curs al Văii Bosniacului este una excepţională.
Notes   punct de observaţie (?). Obiectivul în discuţie ocupă un punct strategic important, amplasat pe promontoriul de la obârşia Pârâului Valea Bosniacului. Cercetările arheologice de teren au constatat existenţa unor posibile amenajări antropice, vizând terasarea platoului superior al promontoriului. Doar demararea unor investigaţii prin săpătură în viitor vor fi în măsură să precizeze dacă în această locaţie a existat un punct de observaţie sub forma unui eventual turn din lemn.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Alexandru Berzovan
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 27.04.2016
Human risk   Afectare parţială: 3 / 27.04.2016
Last record update   27.04.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XVI)    

în urma cercetărilor arheologice de teren nu s-a descoperit material arheologic care să poată asigura chiar şi o datare generală a obiectivului. Dacă cercetările viitoare vor confirma că în acest punct se găseşte un punct de observaţie, probabil că acesta poate fi pus în relaţie cu aşezările medieval dezvoltate (sec. XIV-XVI).

arealul posibilului obiectiv este actualmente acoperit de pădure, astfel încât la suprafaţa terenului nu au putut fi regăsite artefacte arheologice. Sondajul de verificare a texturii solului (40 x 30 cm şi 50 cm adâncime) a arătat existenţa unui sol brun-cenuşiu, cu importante urme de lemn carbonizat şi chirpic, dar nu şi fragmente ceramice.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BORLEA Oana
* BOLCU Lavinia
* BERZOVAN Alexandru
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll