Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code91349.03
NameAşezarea pluristratificată de la Şoimuş - Situl 2-km. 31+850 - 32+300
CountyHunedoara
CommuneŞoimuş
City/Town/VillageŞoimuş
PlaceSitul 2-km. 31+850 - 32+300
LandmarkSitul se află poziţionat pe prima terasă a râului Mureş, pe Varianta de ocolire Deva-Orăştie km. 31+850 - 32+300.
Land utilityTeren utilizat pentru construcţii infrastructură-Varianta de ocolire Deva-Orăştie
Site Classlocuire
Site Typeaşezare
NotesAu fost cercetate 634 de complexe, din eneolitic, perioada de tranziţie spre epoca bronzului, epoca bronzului (cultura Wietenberg), prima epocă a fierului, a doua epocă a fierului, epoca migraţiilor, evul mediu şi epoca contemporană.
Date of discovery2011
State of preservationmedie / 17.10.2018
Human riskAfectare parţială: 3 / 17.10.2018
Last record update14.1.2021
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic (mileniile V-IV î.Hr.) Tiszapolgár Au fost cercetate 634 de complexe, dintre care o parte datează din eneolitic.

În ceea ce priveşte perioada eneolitică, a fost descoperită o aşezare aparţinând culturii Tiszapolgár, cu elemente de fortifi care, locuinţe şi gropi cu diferite destinaţii, cu un bogat inventar.
 
aşezare  perioada de tranziţie spre epoca bronzului Coţofeni Complexele culturii Coţofeni constau din locuinţe şi gropi cu diverse destinaţii, cu un bogat material ceramic, litic şi osteologic.  
aşezare  epoca bronzului cultura Wietenberg Complexele din epoca bronzului constau din locuinţe, gropi cu diferite de destinaţii. Ca elemente de inventar s-au descoperit: vase întregi şi întregibile, fragmente ceramice, diverse obiecte din lut, unelte din piatră cioplită şi şlefuită, piese din os şi corn, mici fragmente de obiecte din bronz, oase de animale şi scoici.  
aşezare  Hallstatt (cca. 1200-500 î.Hr.)   Complexele din prima epocă a fi erului constau din locuinţe şi gropi cu diferite destinaţii. Ca inventar, menţionăm: vase întregi şi întregibile, numeroase fragmente ceramice, obiecte din lut, piese din os şi corn, obiecte din bronz, oase de animale.  
  La Tène   În raportul de săpătură preventivă publicat în urma cercetărilor din anul 2011 nu se specifică ce fel de descoperiri datând din a doua perioadă a epocii fierului au fost înregistrate.  
aşezare  epoca migraţiilor (sec. VII d. Hr.)   Pentru epoca migraţiilor au fost descoperite locuinţe, gropi şi cuptoare din piatră, datând în sec. VII, cu material ceramic.  
aşezare  evul mediu (sec. XII - XVI)   În ceea ce priveşte epoca medievală, au fost descoperite câteva complexe răsfirate pe toată suprafaţa cercetată, încadrânduse cronologic în perioada sec. XII - XVI.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2011
Name Forename Role
ŢUŢUIANU Costin Daniel 1
BARBU Ioana Lucia 1
BARBU Marius Gheorghe 1
CRISTINA Bodó 1
CODREA Ionuţ - Cosmin 1
ION Mihaela Maria 1
Institution Role
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 1.

Bibliography
1. Țuțuianu, Costin Daniel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, 292, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4892&d=Soimus-Hunedoara-Soimus-2-2011 [Publicaţie]