Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   145809.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-II-a-B-12567
Name   Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Şura Mică
County   Sibiu
Commune   Şura Mică
City/Town/Village   Şura Mică
Address   406
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Ownership   privat
Owner   Parohia Evanghelică C. A. Şura Mică
Last record update   30.01.2009
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sf. sec. al XIII-lea) neprecizată  

Biserica luterană a fost construită în secolul al XIII-lea ca bazilică romanică cu navă centrală, cor rectangular cu absidă semicirulară şi nave laterale fără absidiole. La sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, biserica cu hramul Sf. Maria este transformată în stil gotic şi se fortifică.

SB-II-m-B-12567.01 
Fortificaţie  Epoca medievală (sec.XVI) neprecizată     SB-II-m-B-12567.02 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2136, 835 [Ordin MCC] (site record source)
2. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 224-225 [Repertoriu]
 
 
Scroll