Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   176837.02
Name   Situl arheologic de la Trotuşanu - Mănăstirea Trotuşanu
County   Vrancea
Commune   Moviliţa
City/Town/Village   Trotuşanu
Place   Mănăstirea Trotuşanu (Kloster zu Mowilitza)
Landmark   Mănăstirea se găseşte 350 metri nord de marginea satului Trotuşanu şi la 1200 m sud de pârâul Carecna.
Hydrographic landmark - name   Carecna
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   mănăstire; necropolă
Notes   Mănăstirea apare reprezentată pe hărţile austriece din secolul al XVIII-lea sub numele Kloster zu Mowilitza. Este prima informaţie topografică despre această mănăstire. Ea apare reprezentată şi pe hărţile austriece de la sfârşitul secolului al XIX-lea dar şi pe planurile directoare de tragere ale armatei române. Conform planurilor cartografice succesive, limita mănăstirii a evoluat în timp.
Site Surface   1,3806 ha
State of preservation   medie / 17.01.2023
Natural hazards   Animale: 4 / 17.01.2023
Human risk   Demolare: 3 / 17.01.2023; Afectare parţială: 2 / 17.01.2023
Owner   Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
Last record update   31.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
biserică ortodoxă  Epoca medieval dezvoltată (secolul al XVIII-lea)    

Mănăstirea Trotuşanu a fost construită în anul 1676, ctitorul cel dintâi fiind Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi.

În timpul lucrărilor de restaurare realizate între anii 2012-2015, au fost descoperite ziduri din perioada anterioară actualei construcţii.

 
Necropolă de înhumaţie  Epoca medieval dezvoltată (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea-prima jumătate a secolului al XIX-lea)    

în mormintele deranjate în momentul restaurării din 2012 – 2015 sunt bunuri personale ale călugărilor depuşi în acele morminte şi care se datează în 2/2 sec. XVIII – ½ sec. XIX.

În timpul lucrărilor de restaurare realizate între anii 2012-2015, au fost descoperitemai multe morminte.

 
biserică ortodoxă  Epocă modernă (începutul secolului al XIX-lea)    

După ce preia Schitul Trotuşanu, ieroschimonahul Dimitrie, stareţ, totodată, al Schitului Brazi de lângă Panciu, ridică biserica de lemn având hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, care, în 1858, după zidirea actualului sfânt lăcaş de cult de către stareţa Anastasia, a fost mutată în cimitirul satului Viişoara.

După 1990, aici, s-au ridicat, de către obştea mănăstirii, clădiri noi: paraclisul „Izvorul Tămăduirii” (în anii 1992-1994), clopotniţa, chilii, trapeza şi anexe.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Alma Consulting PANDREA Stănică
CROITORU Costin

Bibliography
1. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, Studiul arheologic aferent PUG-ului comunei Movilița, județul Vrancea, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Movilița, județul Vrancea, Alma Consulting, Focșani, 2022 [Publicaţie] (site record source)
2. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, 2022 [Fişă de sit]
 
 
Scroll