Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   91991.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   HD-I-s-A-03214
Name   Situl arheologic de la Veţel - Micia
County   Hunedoara
Commune   Veţel
City/Town/Village   Veţel
Place   Micia
Landmark   Situl arheologic se află pe malul sudic al râului Mureş, în dreptul termocentralei Mintia, de-a lungul drumului E68/E673 şi căii ferate spre Deva.
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă; aşezare militară
Description   Situl are în centru castrul roman, una dintre cele mai importante aşezări militare din Dacia. Din vicusul militar apărut în jurul fortificaţiei, spre est, dar şi spre nord şi sud şi mai puţin spre vest, s-a dezvoltat o aşezare semi-urbană cu edificii publice şi private (pagus).

Castrul a adăpostit iniţial un regiment de arcaşi, suplimentat de o unitate de cavalerie în contextul atacurilor sarmaţilor din 117/118 p. Chr. După a doua jumătate a secolului al II-lea p. Chr., a fost adăugată o unitate mauritană. Situaţia este asemănătoare cu cea de la Tibiscum, cele două fortăreţe fiind definitorii pentru sectoarele de vest şi sud-vest ale frontierei romane. La începutul secolului al III-lea p. Chr., la Micia sunt atestate detaşamente din alte şase sau şapte unităţi, ceea ce indică o stare de alertă generală şi pregătirile pentru o campanie militară.

Pe teren au fost identificate castrul, temple, amfiteatrul, edificii thermae, punctul vamal, portul, complexe de cuptoare pentru arderea ceramicii şi numeroase locuinţe. Au fost depistate şi două necropole care deserveau aşezările. Prezenţa portului şi a punctului vamal la Micia atestă natura complexă a frontierei romane care era, dincolo de rolul său defensiv, o importantă zonă de interacţiune şi activităţi comerciale. De asemenea, prezenţa unei populaţii mixte sugerează o diversitate culturală specifică aşezărilor militare. Locuinţele, atelierele de manufactură, băile şi amfiteatrul conturează o imagine dinamică a vieţii în preajma frontierei, susţinută de prezenţa armatei cu rol puternic în dezvoltarea economică şi a răspândirii culturii romane în teritoriile ocupate.
Notes   Primele cercetări ale sitului au început în secolul al XIX-lea, când zidurile castrului încă păstrau o înălţime de aproape 5 m. Din păcate, pe parcursul anilor 1800 fortificaţia a fost demantelată sistematic, iar piatra a fost folosită ca material de construcţie pentru lucrările edilitare. Între 1867-1868 a fost construită calea ferată, care a traversat şi a afectat partea mediană a sitului. Un secol mai târziu, construcţia termocentralei Mintia şi a drumului naţional paralel cu calea ferată a produs distrugeri adiţionale sitului. Partea sudică a castrului, necropola sudică, o parte din aşezarea civilă şi zona sacră au fost complet distruse, însă cercetările arheologice de salvare au reuşit să releve şi să înregistreze informaţii esenţiale pentru istoria sitului.
Discoverer   J.F. Neugebaur
Date of discovery   1847
Site Surface   32,3 ha
State of preservation   medie / 29.06.2009
Ownership   privată
Owner   MC
Last record update   02.02.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Castru  Epoca romană (secolele al II-lea - al IV-lea p. Chr.)    

Castrul a avut două faze de construcţie care s-au suprapus aproape perfect. Prima dintre ele, din lemn şi chirpici, datează de la începutul secolului al doilea p. Chr., iar cea de-a doua, din piatră, a fost ridicată la mijlocul aceluiaşi secol. Mai multe edificii au putut fi identificate prin săpături arheologice, însă singura structură săpată integral este un depozit de grâne.

Castrului îi sunt asociate şi câteva descoperiri identificate spre nord, pe malul Mureşului: structuri asociate unui mic port şi unui punct vamal (statio). Spre nord-est au fost cercetate trei băi, o structură similară fiind interpretată ca îndeplinind rolul de terme civile. Aşezarea avea, de asemenea, un amfiteatru.

HD-I-m-A-03214.02 
Aşezare civilă  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

La Micia s-a dezvoltat cea mai mare aşezare civilă fără statut urban (pagus) de pe lângă un castru roman din Dacia. În prezent, s-au păstrat urmele de locuire din zona vestică şi parţial din cea de nord-est. Cercetările arheologice invazive şi non-invazive au relevat principalele trame stradale, centrele de producţie ceramică şi metalurgică, ateliere şi locuinţe, sugerând un anumit grad de planificare urbană. Populaţia acestei aşezări era foarte eterogenă, după cum indică numeroasele inscripţii descoperite care fac referire la numeroase personaje şi divinităţi, inclusiv zei orientali şi mauretani.

Aşezarea a suferit mai multe distrugeri provocate de calea ferată şi de şoseaua naţională Arad-Deva, de termocentrala Mintia şi de arăturile anuale.

HD-I-m-A-03214.01 
Necropolă plană  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)       HD-I-m-A-03214.04 
Amfiteatru  Epoca romană (secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.)    

Amfiteatrul militar este un edificiu de mari dimensiuni, construit din piatră cu tribune din lemn, care putea primit până la 1000 de spectatori.

HD-I-m-A-03214.03 
Aşezare  Epoca bronzului Wietenberg      
Templu  Epoca romană    

Templul a fost descoperit şi cercetat arheologic de către Octavian Floca în 1947, la 400 m sud-est de castru, în punctul denumit „La Hotar”. Altarul votiv descoperit atestă o dedicaţie a cohors II Flavia Commagenorum, formată din soldaţi recrutaţi în Siria, care sugerează existenţa unui singur templu pentru venerarea lui Iupiter în trei ipostaze ale sale: Hieropolitanus, Turmasagades şi Dolichenus.

 
Templu  Epoca romană (secolul al II-lea p. Chr.)    

Al doilea templu identificat la Micia pe baza unui document epigrafic se află la cca 1 km sud-vest de castru, în punctul „Comoara”. Edificiul avea trei cellae, cu ziduri ridicate în tehnica opus incertum. Pe baza inscripţiilor, s-a putut stabili că templul era dedicat către Dii Mauri, identificaţi de către Sorin Nemeti ca Mercurius Silvanus, Pluton Frugifer and Liber Pater – Shadrapa.

 
Locuire  Epoca postromană    

În campania din 2014 în sectorul NE Amfiteatru s-au descoperit 34 de complexe arheologice datate în perioada post romană, epoca romană şi preistorie. Materialul arheologic constă, în special, din fragmente ceramice comune şi de lux, obiecte de port şi podoabă, echipament militar dar şi armament fragmentar.

 
Locuire  Preistorie        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2020

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BĂRBAT Ioan Alexandru
BARBU Ioana Lucia
BARBU Mihaela Maria
TUTILĂ Oana
ŢUŢUIANU Costin - Daniel
BARBU Marius
Muzeul Naţional de Istorie a României BOCAN Ionuţ
NEAGU Cătălina Mihaela
SIMION Mihaela
VLEJA Decebal
2. cercetare sistematică 2019

Muzeul Naţional de Istorie a României SIMION Mihaela
VLEJA Decebal
BOCAN Ionuț
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BARBU Marius
ȚUȚUIANU Costin-Daniel
BARBU Ioana
3. cercetare sistematică 2017

Muzeul Naţional de Istorie a României SIMION Mihaela
VLEJA Decebal
DAMIAN Paul
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BARBU Marius
ȚUȚUIANU Costin-Daniel
BARBU Ioana
4. cercetare sistematică 2016

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva BARBU Marius
Muzeul Naţional de Istorie a României DAMIAN Paul
SIMION Mihaela
VLEJA Decebal
5. cercetare sistematică 2014

Muzeul Național de Istorie a României DAMIAN Paul
SIMION Mihaela
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva VLEJA Decebal
6. cercetare sistematică 2013

NE Amfiteatru

SC Vanderlay SRL SRL VASILESCU Florela
Muzeul Naţional de Istorie a României DAMIAN Paul
VLEJA Decebal
SIMION Mihaela
BOCAN Ionuț
7. cercetare sistematică 2008

Muzeul Naţional de Istorie a României PETCULESCU Liviu
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva MITAR Cristina
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie ȘTEFĂNESCU Alis
8. cercetare sistematică 2006

Muzeul Naţional de Istorie a României PETCULESCU Liviu
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva MITAR Cristina
9. cercetare sistematică 2002

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva RĂDEANU Virginia
Muzeul Naţional de Istorie a României PETCULESCU Liviu
SIMION Mihaela
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ALICU Dorin
10. cercetare sistematică 2001

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva RĂDEANU Virginia
Muzeul Naţional de Istorie a României PETCULESCU Liviu
SIMION Mihaela
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca ALICU Dorin
11. cercetare preventivă 1997

Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Național (actualul Institut Național al Patrimoniului) CRĂCIUN Cristina
SION Anișoara

Bibliography
1. Marinescu, Lucia, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 1997, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=521 [Publicaţie]
2. Sommer, Sebastian C., Kastellvicus und Kastell, Fundberichte aus Baden Wurtenberg, 13, 1987, p. 458-648 [Publicaţie]
3. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2131 [Publicaţie] (site record source)
4. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3267 [Publicaţie] (site record source)
5. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=521 [Publicaţie] (site record source)
6. Marinescu, Lucia; Petculescu, Liviu; Muşeţeanu, Crişan; Sion, Anişoara; Crăciun, Cristina; Filipescu, Bogdan; Andriţoiu, A., Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=733&d=Vetel-Hunedoara-Gradiste-1983--1992 [Publicaţie] (site record source)
7. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3547 [Publicaţie] (site record source)
8. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3799&d=Vetel-Hunedoara-SE-Amfiteatru-2006 [Publicaţie] (site record source)
9. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 268-270, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1179 [Publicaţie] (site record source)
10. Alicu, Dorin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2385 [Publicaţie] (site record source)
11. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2384 [Publicaţie] (site record source)
12. Rădeanu, Virginia, Aşezarea romană de la Micia, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
13. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, p. 330-332, nr. 238, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1536 [Publicaţie] (site record source)
14. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 268-269, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1179 [Publicaţie] (site record source)
15. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, p. 337-338, nr. 215, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2130 [Publicaţie] (site record source)
16. Petculescu, Liviu, Micia, castrul roman şi aşezarea civilă, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
17. Petculescu, Liviu, Micia, castrul roman şi aşezarea civilă, 2006 [Fişă tehnică] (site record source)
18. Petculescu, Liviu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4104&d=Vetel-Hunedoara-SE-Amfiteatru-2008 [Publicaţie]
19. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Sibiu, 2008, 185 [Publicaţie] (site record source)
20. Petculescu, Liviu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, București, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3798&d=Vetel-Hunedoara-SE-Amfiteatru-2006 [Publicaţie]
21. Petculescu, Liviu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, Cimec-Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4011&d=Vetel-Hunedoara-SE-Amfiteatru-2007 [Publicaţie]
22. Petculescu, Liviu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009, Cimec-Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4398&d=Vetel-Hunedoara-SE-Amfiteatru-2009 [Publicaţie]
23. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 106-107, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5359&d=Vetel-Hunedoara-NE-Amfiteatru-2014 [Publicaţie]
24. Simion, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 131-133 [Publicaţie]
25. Simion, Mihaela, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 249-253, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6396&d=Mintia-Vetel-Hunedoara-Micia-2019 [Publicaţie]
26. Damian, Paul, Veţel | Comuna: Veţel | Punct: NE Amfiteatru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5134&d=Vetel-Hunedoara-NE-Amfiteatru-2013 [Publicaţie]
27. Damian, Paul, Punct: Fabrica de acetilenă - Aşezare civilă sud castru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5008&d=Vetel-Hunedoara-Fabrica-de-acetilena--Asezare-civila-sud-castru-2012 [Publicaţie]
28. Simion, Mihaela et all, Veţel | Judeţ: Hunedoara | Punct: Micia | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5951&d=Vetel-Hunedoara-Micia-2017 [Publicaţie]
29. Simion, Mihaela, 31. Mintia, com. Vețel, jud. Hunedoara. Punct: [Micia] - B. Sector "Castrul Roman", Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2020, București, 2021, 194-197, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6566&d=Mintia-Vetel-Hunedoara-Micia-2020 [Publicaţie]
30. Simion, Mihaela, 31. Mintia, com. Vețel, jud. Hunedoara. Punct: [Micia] - Materialul arheologic, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2020, București, 2021, 196, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6567&d=Mintia-Vetel-Hunedoara-Micia-2020 [Publicaţie]
31. Simion, Mihaela, 31. Mintia, com. Vețel, jud. Hunedoara. Punct: [Micia] - Investigații non-invazive, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2020, București, 2021, 196-197, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6568&d=Mintia-Vetel-Hunedoara-Micia-2020 [Publicaţie]
32. Simion, Mihaela, 31. Mintia, com. Vețel, jud. Hunedoara. Punct: [Micia], Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu și Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, București, 2021, 193-205, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6565&d=Mintia-Vetel-Hunedoara-Micia-2020 [Publicaţie] (site record source)
33. Alicu, Dorin, Bibliografia aşezărilor antice de la Veţel - Micia, Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII, 1, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Deva, 1998, 401-425, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=24016-bibliografia-asezarilor-antice-de-la-vetel-micia [Publicaţie]
34. Petculescu, Liviu; Nemoianu, Toma Alexandru; Anastasiu, Ruxandra, Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, comuna Veţel, jud. Hunedoara, Cercetări arheologice, IV, Muzeul Național de Istorie a României, București, 1981, 70-75, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=11032-raport-preliminar-asupra-sapaturilor-arheologice-din-1978-1979-in-castrul-micia-comuna-vetel-jud-hunedoara [Publicaţie]
35. Petculescu, Liviu, Săpăturile arheologice din castrul Micia, Cercetări arheologice, VII, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 1984, 117-119, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=20608-sapaturile-arheologice-din-castrul-micia [Publicaţie]
36. Petculescu, Liviu; Nemoianu, Toma Alexandru; Anastasiu, Ruxandra, Săpăturile arheologice din castrul Micia (com. Veţel), jud. Hunedoara, Cercetări arheologice, V, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 1982, 73-76, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=5338-sapaturile-arheologice-din-castrul-micia-com-vetel-jud-hunedoara [Publicaţie]
37. Petculescu, Liviu, Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia, Cercetări arheologice, VI, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 1983, 45-50, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=14427-raport-asupra-sapaturilor-arheologice-din-castrul-micia [Publicaţie]
38. Petculescu, Liviu, Castrul de la Micia (Veţel, jud. Hunedoara) în cadrul sistemului de apărare al Daciei romane, Muzeul Național, V, București, 1981, 109-114, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=25204-castrul-de-la-micia-vetel-jud-hunedoara-in-cadrul-sistemului-de-aparare-al-daciei-romane-le-camp-de-micia-com-de-vetel-dep-de-hunedoara-dans-le-systeme-de-la-fortification-de-la-dacie-romaine [Publicaţie]
39. Floca, Octavian; Mărghitan, Liviu, Noi consideraţii privitoare la castrul roman de la Micia, Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Deva, 1970, 43 [Publicaţie]
40. Andrițoiu, Ioan, Istoricul cercetărilor privitoare la aşezarea şi fortificaţia romană de la Micia, Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXI, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Deva, 2003, 181-202, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=4874-istoricul-cercetarilor-privitoare-la-asezarea-si-fortificatia-romana-de-la-micia [Publicaţie]
41. "LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia". Component parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023 [Fişă de sit]
42. Gavrilović Vitas, Nadežda, Ex Asia et Syria: Oriental Religions in the Roman Central Balkans, Archaeopress Roman Archaeology 78, 2021 [Publicaţie]
43. Floca, Octavian, O zeitate orientală, Jupiter Erapolitanus la Micia, Materiale şi cercetări arheologice, 1, 1953, 773-784, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1953_num_1_1_2048 [Publicaţie]
44. Nemeti, Sorin, Dii patrii ai maurilor din Micia, ORMA. Revistă de studii istorico-religioase, 36-45, https://www.academia.edu/5980733/Dii_patrii_ai_maurilor_din_Micia [Publicaţie]
45. Satellite Remote Sensing for the Analysis of the Micia and Germisara Archaeological Sites, Remote Sensing, 12:2003, 2020, https://www.researchgate.net/publication/342402534_Satellite_Remote_Sensing_for_the_Analysis_of_the_Micia_and_Germisara_Archaeological_Sites#pf1f [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll