Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   65057.05
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CV-I-s-B-13084
Name   Situl arheologic de la Zăbala - Movila Tătarilor
County   Covasna
Commune   Zăbala
City/Town/Village   Zăbala
Place   Movila Tătarilor
Landmark   Situl se află la 3,5 km vest de localitate, pe partea dreaptă a drumului care leagă Zăbala de Tămaşfalău.
Hydrographic landmark - name   Râul Negru
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   deal
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Colina, unde s-a descoperit o aşezare şi un mormânt, are forma ovală.
Discoverer   Székely Zoltán
Date of discovery   1969-1970
Last record update   14.01.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropoă de înhumaţie  Epocă medievală (sec. XI-XII) Bjelo Brdo  

S-a descoperit un singur mormânt plan, în poziţie chircită, orientat în direcţia est-vest, cu faţa spre est, având ca inventar o amforă sferică. Necropola suprapune aşezarea epoca bronzului.

CV-I-s-B-13084.01 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Noua  

Aşezarea, pe latura nordică a movilei, a fost întărită cu un şanţ de apărare lt de 3 m şi adânc de 1 m. Materialul ceramic constă în ceramică arsă cenuşiu negru: amforă cu corp înalt-ovală, vas cu gât cilindric şi pântec bombat, formă sferică, castroane de diferite dimensiuni, vas cu corp globular, vas askos etc.Ceramica este lustruită la interior şi exterior. Au fost descoperite şi fusaiole plate, idoli zoomorfi şi un topor miniaturial, fragmentar decorat cu şnur, cu gaură de înmănuşare verticală.

În volumul Repertoriul arheologic al judeţului Covasna aşezarea este atribuită culturii Zăbala.

CV-I-s-B-13084.02 

Bibliography
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 670 bis/1.X.2010, 2010, 1019 [Ordin MCC] (site record source)
2. Kavruc, Valerii, Repertoriul arheologic al județului Covasna, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1998, 163 [Publicaţie]
 
 
Scroll