Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 24844
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1243  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
40250.02 Necropola din epoca bronzului de la Codlea - ASCO TOOLS. Necropola se află pe teritoriul actualei fabrici ASCO TOOLS.   descoperire funerară   necropolă   Braşov   Codlea, com. Municipiul Codlea   Necropolă de inhumaţie   Epoca bronzului   08.09.2023 (actualizată)   Map*  
40250.03 Posibila aşezare din La Tène de la Codlea = Stâna Sasului. Situl se află pe versantul sudic al prelungirii Măgurii Codlei, în locul numit „Stâna Sasului“.   locuire   aşezare   Braşov   Codlea, com. Municipiul Codlea   Aşezare   Latène   08.09.2023 (verificată)   Map  
40223.06 Situl arheologic la Ghimbav - La Arini. Situl arheologic se află la N de oraş, în spatele Parcului Industrial Ghimbav, înainte de coborârea în lunca Bârsei, la intersecţia drumului de câmp ce trece pe la sud de parc, cu un alt drum care duce la stâna din zonă.   locuire   aşezare   Braşov   Ghimbav, com. Oraş Ghimbav       08.09.2023 (verificată)   Map  
40223.01 Aşezarea Schneckenberg de la Ghimbav - Înainte de Arini. Aşezarea se află în stânga şoselei Ghimbav-Codlea, înainte de podul de peste Bârsa, la N de oraş, în spatele unei ferme agricole (fostă magazie C.A.P.), pe terasa aluvionară a unui pârău care lega Ghimbăşelul de valea Bârsei, azi parţial regularizat şi co   descoperire funerară   necropolă   Braşov   Ghimbav, com. Oraş Ghimbav   necropolă   Epoca bronzului   08.09.2023 (actualizată)   Map  
40223.02 Situl arheologic de la Ghimbav - La Bârsă. Situl se află în stânga şi în dreapta drumului naţional Braşov-Sibiu, cu 150-200 m. înainte de podul peste Bârsa, de ambele părţi ale şoselei spre Codlea (DN 1).   locuire   aşezare   Braşov   Ghimbav, com. Oraş Ghimbav   Aşezare   Epoca bronzului, Latène   08.09.2023 (actualizată)   Map  
40205.99
 History Monuments List of 2010
Picture count: 3
Ansamblul bisericii evanghelice Sf. Bartolomeu de la Braşov   structură de cult; descoperire funerară   edificiu religios; necropolă   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Biserică, Cimitir, Zid de incintă cu poartă   Epoca medievală / sec. XIII - XIX, sec. XIII-XIX   08.09.2023 (actualizată)   Map  
40205.112
 History Monuments List of 2010
Casă de la Braşov - str. Gh. Bariţiu nr. 3. Casa este localizată în Cetatea Braşovului, pe latura de E a Pieţei Sfatului.   locuire   aşezare civilă   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   locuire   Epoca medievală / sec. XVI-XVIII, sec. XVI - XIX p. Chr.   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.160
 History Monuments List of 2010
Casă de la Braşov - str. Gh. Bariţiu nr. 4. Casa este localizată în Cetatea Braşovului, între Bastionul Graft şi Turnul Măcelarilor.   locuire   aşezare civilă   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   locuire   Epoca medievală / sec. XVI-XVIII, sec. XVI - XIX p. Chr.   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.122
 History Monuments List of 2010
Casă de la Braşov - str. Gheorghe Bariţiu nr. 7. Casa este localizată în Cetatea Braşovului, la S de Turnul Măcelarilor.   locuire   aşezare civilă   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Locuire   Epoca medievală / sec. XVI-XVIII, sec. XVI - XIX p. Chr.   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.22
 History Monuments List of 2010
Picture count: 7
Biserica Sf. Martin de la Braşov. Biserica se află pe promontoriul nord-vestic al Dealului Cetăţui.   structură de cult; descoperire funerară   edificiu religios; necropolă   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Biserică, necropola   Epoca medievală / sec. XIV - XVIII   08.09.2023 (verificată)   Map  
40205.247 Bastionul ţesătorilor de la Braşov. Bastionul ţesătorilor este localizat pe latura de V a Cetăţii Braşovului.   locuire   sistem defensiv   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   bastion   Epoca medievală / 1573, sec. XIV-XVII d. Chr.   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.126 Bastionul Cojocarilor de la Braşov. Bastionul Cojocarilor este localizat în Cetatea Braşovului, imediat lângă Bastionul Postăvarilor.   locuire   sistem defensiv   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   bastion   Epoca medievală / 1452, sec. XIV-XVII p. Chr.   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.245 Bastionul Postăvarilor de la Braşov. Bastionul Postăvarilor este localizat în cetatea Braşovului, între Turnul Lemnarilor şi Bastionul Tăbăcarilor.   locuire   sistem defensiv   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   bastion   Epoca medievală / 1521, sec. XIV-XVII p. Chr.   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.244
 History Monuments List of 2010
Bastionul Funarilor de la Braşov. Bastionul Funarilor din Braşov este localizat între Turnul Funarilor şi Turnul Vânătorilor, pe Aleea Brediceanu Tiberiu.   locuire   sistem defensiv   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   bastion   Epoca medievală / 1416, sec. XIV-XVII p. Chr.   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.300 Turnul Studenţilor de la Braşov. Cetatea Braşovului, în spatele curţii   locuire   sistem defensiv   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Turn   Epoca medievală / sec. XV, Secolul XV   08.09.2023 (actualizată)   Map  
40205.251 Turn de la Braşov - str. Gh. Bariţiu nr. 12. Cetatea Braşovului, alipit bisericii „Sf. Treime”   locuire   sistem defensiv   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov     Epoca medievală / sec. XV   08.09.2023 (verificată)   Map  
40205.249
 History Monuments List of 2010
Bastionul Fierarilor de la Braşov. Bastionul Fierarilor este localizat în colţul de nord-vest al Cetăţii Braşov.   locuire   sistem defensiv   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   bastion   Epoca medievală / 1521, sec. XIV-XVII p. Chr.   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.248
 History Monuments List of 2010
Poarta Ecaterinei de la Braşov. Poarta Ecaterinei este localizată în Cetatea Braşovului, la nord de Poarta Şchei.   locuire   sistem defensiv   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Poartă   Epoca medievală / 1559, sec. XIV-XVII p. Chr.   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.211
 History Monuments List of 2010
Casa Sfatului de la Braşov, azi muzeu. Casa Sfatului se află în Cetatea Braşovului, în Piaţa Sfatului.   edificiu   locuire   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   edificiu   Epoca medievală / 1420, 1770   08.09.2023 (verificată)   Map*  
40205.04
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de la Braşov - Dealul Tâmpa. Situl se află între Bastionul Ţesătorilor, Bastionul Frânghierilor şi Bastioanele Postăvarilor şi Tăbăcarilor.   locuire   aşezare militară; aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Aşezare, Fortificaţie   Latène, Hallstatt, Epoca medievală / sec. XI - XIII   08.09.2023 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1243  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Scroll