Information about the picture
Author   Berzovan, Alexandru
Title   Planul cetății de la Bunești
Type   plan
Source   Berzovan, Al.,Cetăți din epoca fierului în zona nordică a podișului central moldovenesc (sec. V-III î. Hr.), Acta Musei Tutovensis, XV, 2019, pl. VII.1.
Internet reference  
 
Sites linked to the picture
Site Information   Display on the map of Romania*
RAN Code   162951.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-I-s-A-06663
Name   Situl arheologic de la Buneşti - Dealul Bobului
County   Vaslui
Commune   Buneşti-Avereşti
City/Town/Village   Buneşti
Place   Dealul Bobului
Landmark   Situl se află la 1 km est de satul Buneşti, în stânga pârâului Hruşca şi la 2 km est de râul Crasna.
Geomorphology   zonă colinară
Land utility   păşune
   
1 / 1
Scroll