Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.
Total number of sites: 16318
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 816  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
67611.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Adânca - Pod Pâscov. Situl este situat la extremitatea de S a comunei, în stânga râului Pascov.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Adânca, com. Gura Ocniţei   Latène, Epoca medievală / sec. II a. Chr., sec. II aChr.   13.06.2017 (verificată)   Display map*  
67602.05 Biserica de la Gura Ocniţei - Biserică. Edificiul se află lângă biserica cu hramul " Adormirea Maicii Domnului".   edificiu de cult   biserică   Dâmboviţa   Gura Ocniţei, com. Gura Ocniţei   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII   13.06.2017 (creată)   Display map*  
32982.01
 History Monuments List of 2010
Turnul roman de la Dumbrăveni - Vârful Runcului. Turnul se află la 1 km de SE de sat, pe valea Conciului.   fortificaţie   turn   Bistriţa-Năsăud   Dumbrăveni, com. Ciceu-Giurgeşti   Epoca romană / sec. II - III p. Chr.   12.06.2017 (verificată)   Display map*  
67602.04 Aşezarea Tei de la Gura Ocniţei   locuire fortificată   aşezare întărită   Dâmboviţa   Gura Ocniţei, com. Gura Ocniţei   Epoca bronzului   12.06.2017 (creată)   Display map  
57092.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele turnului roman de la Chiuieşti - Muncelul. Ruinele turnului au fost observate pe "Culmea Ciceului", la câteva sute de metri S de "Vârful Muncelului", la cca. 3,2 km est de localitate.   construcţie militară   turn   Cluj   Chiuieşti, com. Chiuieşti   Epoca romană / sec. II-III   12.06.2017 (actualizată)   Display map*  
67602.03 Siliştea medievală de la Gura Ocniţei. Siliştea este menţionată ca fiind situată în apropierea satului.   locuire civilă   silişte   Dâmboviţa   Gura Ocniţei, com. Gura Ocniţei   Epoca medievală / sec. XV-XVIII   12.06.2017 (creată)   Display map  
67602.02 Cuptoarele de ars varul de la Gura Ocniţei. Cuptoarele sunt amplasate la NV de podul peste Slănic, pe malul drept al Pâscovului.   Structuri   Cuptoare de ars var   Dâmboviţa   Gura Ocniţei, com. Gura Ocniţei   Epoca medievală / sec. XVII   12.06.2017 (creată)   Display map*  
67602.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Gura Ocniţei - Podul Slănic. Necropola este amplasată imediat la 300 m SE de localitate, la N de DJ Răzvad - Moreni.   descoperire funerară   Necropolă   Dâmboviţa   Gura Ocniţei, com. Gura Ocniţei   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XV - XVII   12.06.2017 (actualizată)   Display map*  
34208.04
 History Monuments List of 2010
Turn roman în sistemul de supraveghere şi apărare a limes-ului de nord în sectorul Ciceu-Corabia - Muncelu. cota 650 m   fortificaţie   turn   Bistriţa-Năsăud   Ciceu-Corabia, com. Ciceu - Mihăieşti   Epoca romană / sec II-III p. Chr.   12.06.2017 (verificată)   Display map  
65716.01 Siliştea medievală de la Gura Foii. Siliştea este amplasată lângă (?) sat.   locuire   silişte   Dâmboviţa   Gura Foii, com. Gura Foii   sec. XVII   12.06.2017 (creată)   Display map  
67531.02 Mormântul de inhumaţie de la Glodeni   mormânt inhumaţie   mormânt   Dâmboviţa   Glodeni, com. Glodeni     12.06.2017 (creată)   Display map  
34208.03
 History Monuments List of 2010
Turn roman în sistemul de supraveghere şi apărare a limes-ului de nord în sectorul Ciceu-Corabia - Poniţa. Pe o terasă de la poalele culmii Ciceului, la cca 3 km nord de localitate.   fortificaţie   turn   Bistriţa-Năsăud   Ciceu-Corabia, com. Ciceu - Mihăieşti   Epoca romană / sec. II-III p. Chr.   12.06.2017 (actualizată)   Display map*  
67531.01 Denarul roman de la Glodeni. Denarul a fost descoperit pe teritoriul satului.   Descoperire întâmplătoare   Descoperire monetară   Dâmboviţa   Glodeni, com. Glodeni   sec. II p.Chr.   12.06.2017 (creată)   Display map  
65388.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Glodeni - Poiana lui Solomon. Aşezarea este situată pe stânga pârâului Slănic, la jumătatea drumului între Glodeni şi Gorgota şi la 3 km SE de localitate.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Aninoasa, com. Aninoasa   Epoca medievală / sec. XIV - XIX   12.06.2017 (actualizată)   Display map*  
65690.06 Descoperirea întâmplătoare de la Găeşti - Teritoriul oraşului. Obiectele au fost descoperite pe teritoriul oraşului, la SV de acesta şi până la podul peste râul Argeş de la Ioneşti.   Descoperire întâmplătoare   obiecte   Dâmboviţa   Găeşti, com. Oraş Găeşti   Paleolitic   12.06.2017 (creată)   Display map  
34208.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ciceu Corabia-Sub Cetate. la 3 km E de sat   locuire civilă   cetate   Bistriţa-Năsăud   Ciceu-Corabia, com. Ciceu - Mihăieşti   Epoca medievală, Latène, Epoca bronzului, Eneolitic   12.06.2017 (actualizată)   Display map  
34208.05
 History Monuments List of 2010
Ruinele cetăţii Ciceului de la Ciceu-Corabia - Cetatea Ciceului. La 9 km faţă de DN 17, NE de satul Ciceu-Corabia   fortificaţie   cetate   Bistriţa-Năsăud   Ciceu-Corabia, com. Ciceu - Mihăieşti   Epoca medievală / 1294   12.06.2017 (actualizată)   Display map*  
65690.05 Tezaurul monetar de la Găeşti - Teritoriul oraşului?. Tezaurul a fost descoperit la nord de oraş, în imediata apropiere.   Tezaur monetar   Descoperire monetară   Dâmboviţa   Găeşti, com. Oraş Găeşti   Epoca greacă   12.06.2017 (creată)   Display map  
65690.04 Descoperirile monetare de la Găeşti - Pe teritoriul oraşului?   Descoperire întâmplătoare   Descoperire monetară   Dâmboviţa   Găeşti, com. Oraş Găeşti     12.06.2017 (creată)   Display map  
67513.01
 History Monuments List of 2010
Necropola medievală de la Gheboaia - Movila din Câmpul Budii. Movila se află la 2 km N de localitate, imediat sub dealul "Viile Româneşti".   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Gheboaia, com. Finta   Epoca medievală / 1639   09.06.2017 (verificată)   Display map*  
  / 816  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code