Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.
Numărul total de SITURI: 16318
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 816  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
123200.01 Aşezarea Cucuteni de la Hoiseşti - La Curmătură 1. Situl este amplasat în zona central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa din Subcarpaţii Moldovei, la extremitatea nord-vestică a Dealului Plopişte şi pe terasa stângă a pârâului Verdele, afluent pe stânga al pârâului Văleni/Câlneş/Bahna.   locuire   aşezare fortificată   Neamţ   Hoiseşti, com. Mărgineni   Neolitic   06.06.2017 (creată)   Afişează*  
120815.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 4
Situl arheologic de la Izvoare - La Izvoare - Ferma Plantavorel. Situl arheologic se află la 1 km E de sat, pe terasa mijlocie a râului Bistriţa.   locuire   aşezare şi necropolă   Neamţ   Izvoare, com. Dumbrava Roşie   Epoca medievală, Latène, Eneolitic, Neolitic / sec. XIV-XVII, sec. IV   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
122409.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea La Tène de la Dragomireşti - La Silişte. în vatra satului, la 500 m S de şcoală   locuire civilă   aşezare   Neamţ   Dragomireşti, com. Dragomireşti   Latène / sec. II - III   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
122766.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 1
Aşezarea hallstattiană de la Dochia - Sărăţica. La 2,8 km NNE de satul Dochia şi 1 km E de satul Băluşeşti, în partea central-estică a depresiunii Cracău-Bistriţa, într-o regiune care prezintă un relief de eroziune din terase şi platouri   locuire civilă   cetate de pământ   Neamţ   Dochia, com. Dochia   Hallstatt   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
67130.06 Situl arheologic de la Costeştii din Vale - Măgura. Situl arheologic se află la 300 m vest de punctul anterior pe un bot al terasei drepte a Sabarului   locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Costeştii Din Vale, com. Costeştii Din Vale   Epoca bronzului   06.06.2017 (creată)   Afişează*  
67130.04
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Costeştii din Vale - Proprietatea Octavian Visarion. Situl arheologic se află pe malul stâng al pârâului Tinoasa, în vatra satului.   neprecizată   neprecizat   Dâmboviţa   Costeştii Din Vale, com. Costeştii Din Vale   Epoca bronzului, Epoca romană / sec. XVII-XVIII, sec. II - III p.Chr.   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
67130.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tumulul de la Costeştii din Vale - Măgura Tomşani. Tumulul se află la 1,5 km S de localitate şi 2 km V de Tomşani (cota 161,4 m).   descoperire funerară   tumul   Dâmboviţa   Costeştii Din Vale, com. Costeştii Din Vale   Preistorie / mileniul II a.Chr.   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
67130.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Costeştii din Vale - Măgura. Situl arheologic se află la 0,5 km NV de sat şi la S de calea ferată a Balastierei.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Costeştii Din Vale, com. Costeştii Din Vale   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XVI, sec. IX-X p.Chr   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
67130.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola Latene de la Costeştii din Vale - Grajduri. pe malul drept al pârâului Tinoasa, la Necropola este situată pe malul drept al pârâului Tinoasa, la confluenţa cu râul Sabar şi imediat la SV de localitate.   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Costeştii Din Vale, com. Costeştii Din Vale   Latène / III-I a.Chr.   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
122141.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
18 Număr fotografii: 18
Situl arheologic de la Costişa - Dealul Cetăţuia. Aşezarea se află la 500 m E de sat în depresiunea Cracău - Bistriţa, pe un promontoriu numit "Cetăţuia", desprins din terasa stângă, înaltă a râului Bistriţa.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Neamţ   Costişa, com. Costişa   Epoca medievală, Epoca bronzului, Neolitic, Preistorie / sec. XVII   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
122301.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Căşăria - Dealul Mătăhuia. la 2 km N de sat, pe o înălţime dominantă ce constituie terasa superioară a râului Cracău, la o altitudine absolută de 520 m,   locuire civilă   aşezare   Neamţ   Căşăria, com. Dobreni   Eneolitic, Epoca bronzului   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
67096.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Ibrianu - SMA Ibrianu. Situl arheologic se află imediat la E de sat, pe malul stâng al pârâului Chileanca.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Ibrianu, com. Corneşti   Epoca bronzului, Latène, Epoca medievală / sec. XV - XVIII   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
120735.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 2
Aşezarea fortificată de la Piatra Neamţ - Dealul Cozla - Terasa Gospodinelor. Situl arheologic este situat în partea de NV a municipiului, pârâul Cuiejdi.   locuire civilă   cetate   Neamţ   Piatra-Neamţ, com. Municipiul Piatra-Neamţ   Latène, Eneolitic / sec. II a.Chr. - sec. I p.Chr.   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
67096.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Ibrianu - Movila Cornească. Situl arheologic se află pe malul drept al pârâului Crivăţ, la 1 km E de localitate (cota 148,2).   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Ibrianu, com. Corneşti   Preistorie   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
123692.01 Aşezarea Cucuteni de la Negriteşti - Movila Flocoasă. Situl se află pe un promomtoriu situat între Dealul Dolca (350m) la N-E şi Dealul Făget (415.7m) la S-V, în partea central-sudică a Depresiunii Cracău-Bistriţa, pe malul stâng a părăului Verdele.   locuire civilă   aşezare deschisă   Neamţ   Negriteşti, com. Podoleni   Eneolitic   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
123200.03 Aşezarea Cucuteni de la Hoiseşti - La Curmătură 3. Situl este amplasat în zona central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa din Subcarpaţii Moldovei, la extremitatea vestică a Dealului Plopişte, pe terasa stângă a pârâului Verdele, afluent pe stânga al pârâului Văleni/Câlneş/Bahna.   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Hoiseşti, com. Mărgineni   Neolitic / mil. VI - IV î. Hr.   06.06.2017 (creată)   Afişează*  
123200.02 Aşezarea Cucuteni de la Hoiseşti - La Curmătură 2. Situl este amplasat în zona central-sudică a depresiunii Cracău-Bistriţa din Subcarpaţii Moldovei, la extremitatea nord-vestică a Dealului Plopişte, pe terasa stângă a pârâului Verdele şi la aproximativ 650m sud de una dintre sursele acestui pârâu, afluen   locuire   aşezare deschisă   Neamţ   Hoiseşti, com. Mărgineni   Neolitic / mil. VI - IV î. Hr.   06.06.2017 (creată)   Afişează*  
67078.05 Descoperirea monetară izolată de la Frasinu. De pe teritoriul satului provin mai multe monede romane descoperite izolat.   desoperire izolată   descoperire izolată   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti     06.06.2017 (creată)   Afişează  
67078.04 Tumulul de la Frasinu - La ziduri. Tumulul este localizat la circa 250 m N-V de situl al cărui cod RAN este 67078.03   descoperire frunerară   tumul   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti     06.06.2017 (creată)   Afişează*  
67078.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Frasinu - Între ziduri. Situl se află la 2 km N de localitate, pe malul stâng al pârâului Crivăţ.   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Frasinu, com. Corneşti   Epoca migraţiilor, Necunoscută / sec. XVII - XVIII   06.06.2017 (actualizată)   Afişează*  
  / 816  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI