Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 16618
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 831  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
126736.03 Situl arheologic de la Frăsinetu - Balta Frăsinet. Situl arheologic se află la nord de Lacul Frăsinet.   locuire   Aşezare   Olt   Frăsinetu, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului, Neolitic / sec. II-III, sec. IV   12.12.2017 (creată)   Afişează  
126736.02 Situl arheologic de la Frăsinetu - Baraj Frăsinet II. Situl a fost identificat pe terasa înaltă a pârâului Frăsinet, la sud de acesta.   locuire   Aşezare   Olt   Frăsinetu, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126736.01 Situl arheologic de la Frăsinetu - Baraj Frăsinet I. Situl a fost identificat pe terasa înaltă a pârâului Frăsinet, la sud de acesta.   locuire   Aşezare   Olt   Frăsinetu, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.05 Situl arheologic de la Dobrosloveni. Situl se află pe un bot de terasă înaltă situată la confluenţa dintre Teslui şi Frăsinet.   locuire   Aşezare   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.04 Situl arheologic de la Dobrosloveni - Carieră. Situl se află pe terasa sudică înaltă nord de pârâul Teslui, la vest de sat.   locuire   Aşezare   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   Neolitic   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.02 Situl arheologic de la Dobrosloveni - Parcela T A715. Situl se află pe terasa înaltă de la nord de pârâul Teslui, la vest de sat.   locuire   Aşezare   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   Epoca bronzului   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.03 Situl arheologic de la Dobrosloveni - Parcela T A698. Situl se află pe terasa sudică înaltă nord de pârâul Teslui, la vest de sat.   locuire   Aşezare   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   sec. VI-VII   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126727.01 Situl arheologic de la Dobrosloveni - S.M.T.. Situl arheologic se află pe o terasă joasă din Lunca Tesluiului; la Vest de DN 54 Caracal-Piatra Olt.   locuire   tell   Olt   Dobrosloveni, com. Dobrosloveni   Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului / sec. III-IV   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126754.07 Zidul lui Filip Arabul de la Reşca. Zidul închidea în interiorul său o incintă mai mare în partea de nord între terasa înaltă a râului Olt şi pârâul Teslui. În partea de nord a oraşului, acesta a fost cercetat încă din anul 1965.   fortificaţie   zid   Olt   Reşca, com. Dobrosloveni   sec. III   06.12.2017 (creată)   Afişează  
126754.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola tumulară romană a oraşului Romula de la Reşca - Sud. Necropola se află la limita sudică a satului, de o parte şi de alta a drumului roman.   descoperire funerară   necropolă tumulară   Olt   Reşca, com. Dobrosloveni   Epoca romană / sec. II-III   06.12.2017 (actualizată)   Afişează  
126754.04
10 Număr fotografii: 10
Aşezarea civilă Romula - Malva. Aşezarea se află la 500 m V de cabana de vânătoare, la 800 m N de drumul Stoeneşti-Fărcaşele, la 2 km V de Olt, la 1 km N de pârâul Teslui.   locuire civilă   aşezare   Olt   Reşca, com. Dobrosloveni   Epoca migraţiilor, Epoca fierului, Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului / sec. IV-VII, sec. XIV-XV, sec. II-III   06.12.2017 (actualizată)   Afişează*  
126754.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 2
Necropola plană romană a oraşului Romula de la Reşca. Necropola se află la 1 km N de sat, în jurul grajdurilor fostului CAP şi sub grajduri   descoperire funerară   necropolă   Olt   Reşca, com. Dobrosloveni   Epoca romană / sec. II-III   06.12.2017 (actualizată)   Afişează  
126415.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tell-ul eneolitic de la Crâmpoia - Măgura din Islaz. Situl se află la Nord de DJ546 care leagă localităţile comunei Crîmpoia în vatra satului; în zona Rentea.   locuire civilă   tell   Olt   Crâmpoia, com. Crâmpoia   Eneolitic   06.12.2017 (actualizată)   Afişează  
126415.04 Aşezarea civilă de la Crâmpoia - Reduta Tătarilor. Aşezarea civilă este situată la Sud şi la Vest de Castrul roman de aici, înregistrat în RAN cu cod sit nr.126415.01   locuire civilă   Aşezare   Olt   Crâmpoia, com. Crâmpoia   sec. II-III   05.12.2017 (creată)   Afişează  
126415.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Castrul roman de la Crâmpoia - Reduta Tătarilor. Castrul se află la Nord de DJ546, care leagă localităţile comunei Crîmpoia, în partea de est a comunei, pe malul Vedei, la 1 km E de sat.   locuire militară   castru   Olt   Crâmpoia, com. Crâmpoia   Epoca romană / sec. II - III   05.12.2017 (actualizată)   Afişează*  
126415.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Tell-ul Gumelniţa de la Crâmpoia - Renţea. Situl se află la Nord de DJ546, pe malul pârâului Doroftei la 1,5 km V de sediul fostului CAP.   locuire civilă   tell   Olt   Crâmpoia, com. Crâmpoia   Eneolitic   05.12.2017 (actualizată)   Afişează*  
126291.02 Situl arheologic de la Mărunţei - Valea Stanei/Terasa Letiţei. Situl arheologic este amplasat pe malul stâng al pârâului Vediţa, între pîrîul Vediţa şi DJ 657B.   locuire   aşezare   Olt   Mărunţei, com. Coloneşti   sec. III-IV   05.12.2017 (creată)   Afişează  
126193.02 Mânăstirea Zatresti - Dealul Înalt. Ruinele mânăstirii se găsesc în partea de Nord-Vest a satului Cepari la limita cu satul Cârlogeni, în extravilan.   structură de cult/religioasă   biserică   Olt   Cepari, com. Cârlogani     04.12.2017 (creată)   Afişează  
126175.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Glina de la Cârlogani - Botul Stârcului. Situl arheologic se află la 1 km Est de sat, mărginit la Nord-Est de pârâul Bâlşoara, la Sud-Vest de un pârâiaş afluent al Bălşoarei, lângă dealul Piscul Stârcului.   locuire civilă   aşezare   Olt   Cârlogani, com. Cârlogani   Epoca bronzului   04.12.2017 (actualizată)   Afişează  
66205.04
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Băleni-Români - Plantaţie. Situl este situat pe malul drept al râului Ialomiţa, la N-E de sat.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Băleni-Români, com. Băleni   Hallstatt, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. V - VII, sec. XIV - XVII, sec. VIII - XI   29.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
  / 831  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI