Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 16868
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 844  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
25530.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Stănişeşti - La Cimitir. La 500 m SV de sat, pe partea dreaptă a drumului judeţean 243B spre Văleni   locuire civilă   aşezare   Bacău   Stănişeşti, com. Stănişeşti   Eneolitic, Epoca bronzului   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
23029.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată Monteoru de la Sohodor - Cetăţuia. La cca 1,6 km NE de sat, pe partea dreaptă a drumului judeţean 252A spre Horgeşti   locuire civilă   aşezare fortificată   Bacău   Sohodor, com. Horgeşti   Epoca bronzului   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
25077.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea medievală de la Sascut. La 1500 m spre E, la marginea satului, în dreapta şoselei Adjud - Bacău, la cca 2,5 km de malul drept al Siretului - Lac Bereşti   locuire civilă   aşezare   Bacău   Sascut, com. Sascut   Epoca medievală / sec. XIV - XV   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24196.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola tumulară Latene de la Pânceşti - Moviliţa. La cca 3 km NV de sat, pe terasa superioara a Siretului   descoperire funerară   necropolă tumulară   Bacău   Pânceşti, com. Pânceşti   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24775.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Răcăciuni. La E de sat şi de zona zootehnică, pe malul drept al Siretului - Lac Răcăciuni   locuire civilă   aşezare   Bacău   Răcăciuni, com. Răcăciuni   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. IV - VII, sec. VIII - XVI   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24775.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată Monteoru de la Răcăciuni - Cetăţuia. La marginea de SV a satului, la 600 m SV de Gara Răcăciuni, pe terasa superioară a Siretului   locuire   aşezare fortificată   Bacău   Răcăciuni, com. Răcăciuni   Epoca bronzului   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24695.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată Cucuteni de la Prohozeşti - Silişte. La NV de biserica de lemn, pe malul drept al râului Tazlăul Sărat   locuire civilă   aşezare fortificată   Bacău   Prohozeşti, com. Poduri   Eneolitic   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
25914.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola Latene târziu de la Prăjeşti - Dealul Ponoare. La marginea de S a satului, la cca 200 m distanţă de drumul judeţean 207D şi cca 700 m de malul stâng al Siretului   descoperire funerară   necropolă de inhumaţie   Bacău   Prăjeşti, com. Prăjeşti   Epoca romană / sec. II - III   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24640.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
29 Număr fotografii: 29
Situl arheologic de la Poduri - Dealul Ghindarului. Pe dealul Ghindaru, la NV şi 500 m de Biserica de lemn Sf. Voievozi, pe malul stâng al pârâului Gâzului   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bacău   Poduri, com. Poduri   Eneolitic, Epoca romană, Epoca bronzului, Neolitic / sec. II - III   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24196.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Pânceşti - Cetăţuie. Situl se află la 2 km NV de sat, pe malul stâng al râului Siret - Lac Răcăciuni   locuire civilă   aşezare fortificată şi necropolă   Bacău   Pânceşti, com. Pânceşti   Latène, Epoca bronzului, Eneolitic, Epoca romană / sec. IV a. Chr. - sec. II p. Chr., sec. I a. Chr. - I p. Chr., sec. II-IV   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
24098.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată Cucuteni de la Parincea - Gâtul Grecului. La cca 1,2 km V faţă de sat şi cca 800 m E faţă de drumul judeţean 252A   locuire civilă   aşezare fortificată   Bacău   Parincea, com. Parincea   Eneolitic   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
22656.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Onişcani. La cca 2 km SE de sat şi de DN2   locuire civilă   aşezare   Bacău   Onişcani, com. Filipeşti   Epoca medievală, Latène, Neolitic / sec. VIII - IX   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
23877.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola carpică de la Onceşti - Valea Iepei. La marginea de NE a satului şi latura de V a cantonului 7   descoperire funerară   necropolă   Bacău   Onceşti, com. Onceşti   Latène / sec. II - III   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
125481.03 situl arheologic de la Caracal- km. 0+440-km 0+570 ai DN6 - varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal. Situl se află într-o zonă de interfluviu de la km. 0+440-km 0+570 ai DN6 - varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal.   locuire   aşezare   Olt   Caracal, com. Municipiul Caracal   Epoca romană / sec. II-III   22.11.2017 (creată)   Afişează  
23877.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea medievală timpurie de la Onceşti - Poarta Ţarinei. La V de sat, pe terasa inferioară şi malul drept al Berheciului   locuire civilă   aşezare   Bacău   Onceşti, com. Onceşti   Epoca medievală / sec. VIII-IX   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
125481.02
Număr fotografii: 1
Drumul roman de la Caracal- DN6 de la km 160+862 la km 160+872. Situl se află într-o zonă de interfluviu. El a fost surprins pe traseul DN6 de la Km 160+862 la Km 160+872.   locuire   drum   Olt   Caracal, com. Municipiul Caracal   Epoca romană   22.11.2017 (creată)   Afişează  
20885.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea fortificată getică de la Moineşti - Cetăţuia. La NV de Moineşti, Cartier Lucăceşti, pe "Dealul Cetăţuia" la 925 m. Altitudine, la cca 1,2 km de malul drept al râul Zemeş   locuire civilă   aşezare fortificată   Bacău   Moineşti, com. Municipiul Moineşti   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
26127.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Lichitişeni - Pe Tablă. La marginea de SV a satului, la cca 500 m distanţă de drumului judeţean 241A   locuire civilă   aşezare   Bacău   Lichitişeni, com. Vultureni   Epoca medievală, Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca romană / sec. IX - X, sec. III - IV   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
21114.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Leontineşti - Podiş. La marginea de E a satului, la 500 m de drumul naţional 2G, pe malul stâng al Tazlăului Sărat   locuire civilă   aşezare   Bacău   Leontineşti, com. Ardeoani   Neolitic, Eneolitic   22.11.2017 (actualizată)   Afişează  
24891.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Latene de la Coloneşti - Salahor-Putini. La cca 1,2 km NV de sat şi cca 1 km V faţă de drumul judeţean 241   locuire civilă   aşezare   Bacău   Dănăila, com. Răchitoasa   Latène / sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr.   22.11.2017 (actualizată)   Afişează*  
  / 844  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI